SMART COVID (SARS-COV-2 )

Nauja biologinio testavimo platforma SARS-COV-2 inaktyvavimo technologijų testavimui ir validavimui

13.1.1-LMT-K-718-05-0016

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021.12.01 – 2023.08.31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas:  Dr. Vytautas Kašėta

Projekto tikslas yra sukurti virusinių dalelių inaktyvacijos testavimo ir validavimo metodiką panaudojant biologinę eukariotinių ląstelių platformą.

Siekdami tikslo vykdysime šiuos pagrindinius uždavinius:

  • Sukurti ir optimizuoti virusinių dalelių inkorporavimui tinkamą oro lašelių/aerozolių generavimo sistemą;
  • Sukonstruoti ir optimizuoti kalibracinį UV dezinfekcijos modulį virusinių dalelių inaktyvavimui;
  • Sukurti ir optimizuoti virusinių dalelių inkorporuotų į oro lašelius/aerozolius surinkimo sistemą;
  • Panaudojant eukariotinių ląstelių in vitro modelius sukurti virusinių dalelių inaktyvacijos testavimo ir validavimo metodikas.

Sėkmingai įgyvendinus projektą sukursime naują biologinio testavimo platformą SARS-COV-2 inaktyvavimo technologijų testavimui ir validavimui. Ši technologija įgalins efektyvų naujų oro dezinfekavimo įrenginių testavimą ir validavimą standartinės bsl 2 saugumo klasės ląstelių kultivavimo laboratorijose. Mūsų kuriama nauja technologija gali pagreitinti naujų kovos su virusinėmis infekcijomis priemonių patekimą į rinką, todėl pasižymi išskirtiniu komercializavimo potencialu tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu UVIRESO. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“.

Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Atnaujinimo data: 2023-06-23, 15:30:20