Paslaugos

VMTI Inovatyvios medicinos centras (IMC) nuo 2014 m. veikia kaip mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) atviros prieigos centras. Tai reiškia, kad IMC yra vykdoma skaidri įrangos naudojimo politika, siekiant, kad ne tik kuo daugiau mokslininkų ir tyrėjų, bet ir verslo įmonių galėtų pasinaudoti IMC turimų laboratorijų paslaugomis.

Kviečiame naudotis IMC atviros prieigos MTEP laboratorijų paslaugomis.

IMC teikiamomis paslaugas gali naudotis:

  • Doktorantai, tyrėjai, mokslininkai ar jų grupės;
  • Kitos mokslo ir studijų institucijos;
  • Verslo įmonės.

IMC teikia paslaugas, kurios finansuotinos pagal Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“. Jeigu planuojate teikti paraišką gauti ES finansinę paramą pagal priemonę „Inočekiai“ ar jau esate tokią gavę – kviečiame pasinaudoti mūsų MTEP paslaugomis.

IMC teikiamos MTEP paslaugos yra plataus asortimento:

  • tai galimybė naudotis specializtuota gyvybės mokslų srities laboratorine įranga ir laboratorijų infrastruktūra, laikinai įsikurti mūsų laboratorijose ir tyrėjų darbo vietose;
  • tai galimybė rinktis gana tipines gyvybės mokslų srities paslaugas IMC laboratorijose;
  • tai galimybė užsakyti individualias paslaugas (jūsų poreikiams pritaikytus tyrimų protokolus, atlikti pagal jūsų poreikius ir specifikacijas suplanuotus eksperimentus, pasinaudoti mūsų tyrėjų kompetencijomis);
  • tai galimybė vykdyti bendrus MTEP projektus su mūsų tyrėjais.

Gyvybės mokslų sritis yra labai plati, IMC gali suteikti įvairias paslaugas biomedicinos, biotechnologijų, biofarmacijos, medicinos prietaisų, ikiklinikinių ir kliniknių tyrimų srityse. Standartinių paslaugų nėra daug, daugeliu atvejų paslaugos yra individualizuotos pagal kiekvieno mūsų kliento poreikius. Jeigu konkrečios paslaugos nerandate mūsų laboratorijų teikiamų paslaugų sąrašuose, prašome kreiptis – mūsų tyrėjai suteiks išsamesnę informaciją ir aptars galimybes parengti individualiai suplanuotos paslaugos pasiūlymą.

Imunotechnologinių tyrimų laboratorija

Žmogaus imuninių ląstelių paviršiaus žymenų, ligų imunologijos, virusų poveikio tyrimai ir virusų diagnostikos priemonių kūrimas.

Plačiau

Ligos biožymenų tyrimų laboratorija

Lėtinių ligų biožymenų paieška, biožymenų išskyrimo, identifikavimo ir vizualizavimo technologijų bei naujų diagnostikos priemonių kūrimas.

Plačiau

Biofarmacijos procesų tyrimų laboratorija

Rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo technologijų kūrimas, kamieninių ląstelių tyrimai, pažangios terapijos technologijų kūrimas.

Plačiau

Biomodelių ir ikiklinikinių tyrimų centras

Ligų biomodelių kūrimas eksperimentinių gyvūnų modeliuose, vaistų, medicinos prietaisų ir kitų medicinos technologijų ikiklinikiniai tyrimai.

Plačiau

Kamieninių ląstelių bei jų terapinio panaudojimo tyrimų laboratorija

Žmogaus ir gyvūnų kamieninių ląstelių tyrimai, žmogaus audinių inžinerija, kamieninių ląstelių sekretomo ir kamieninių ląstelių terapinio panaudojimo tyrimai.

Plačiau

Skaitmeninės ir molekulinės patologijos laboratorija

Citologijos, histologijos ir imunohistocheminiai tyrimai, skaitmeninė histologinių preparatų analizė, naujų tyrimo metodų kūrimas ir validavimas.

Plačiau

Biomedicininės informacijos bei vaizdų apdorojimo algoritmų tyrimo laboratorija

Laboratorijoje vykdomi bioinformatikos tyrimai, medicininių duomenų surinkimo, kaupimo ir analizės tyrimai, medicininių vaizdų analizės algoritmų kūrimas ir tyrimai.

Plačiau

Vaizdinimo bei inovatyvių medicinos technologijų tyrimų laboratorija

Laboratorijoje vykdomi biomedicinos tyrimai inovatyvių integruotų medicinos technologijų srityje.

Plačiau

    Naudinga informacija: