Padaliniai

Šiuo metu, po to, kai 2012 m. iš instituto struktūros buvo atskirtas Gerontologijos centras, instituto mokslinė veikla vykdoma šešiuose mokslo padaliniuose: Kamieninių ląstelių biologijos, Regeneracinės medicinos, Imunologijos ir bioelektrochemijos, Personalizuotos medicinos, Biofarmacijos ir Ikiklinikinių tyrimų skyriuose. Institute dirba daugiau nei 50 mokslo daktarų, studijuoja apie 20 doktorantų.

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programą, 2010 m. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Jungtinio inovatyvios medicinos centro įkūrimo projektą. Šis projektas – vienas iš integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santara“ plėtros programos projektų. Projektą įgyvendino Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras kartu su VU ligoninės Santariškių klinikomis. Pagal jį Santariškių medicinos miestelio teritorijoje buvo sukurtas inovatyvių medicinos technologijų, molekulinės medicinos ir biofarmacijos mokslinių tyrimų, studijų ir technologinės plėtros mokslo centras. Pastatytas beveik 8,6 tūkst. kv. metrų ploto pastatas, į kurį 2015 m. pabaigoje persikėlė institutas, o taip pat buvo įrengtos atviros prieigos mokslinės laboratorijos, aprūpintos pasaulinius standartus atitinkančia moksline įranga ir orientuotos į mokslinių tyrimų bei eksperimentinės plėtros paslaugų teikimą.

Atnaujinimo data: 2023-10-31, 10:54:19
Kamieninių ląstelių biologijos skyrius

Mezenchiminės kamieninės ląstelės (MKL) yra plačiausiai pasaulyje naudojamas eksperimentinis kamieninių ląstelių modelis. Šios ląstelės vis plačiau naudojamos įvairių ligų gydymo tikslais.

2VP_1835-f2d292b1450b98a75409cd473c22900a.JPG
Regeneracinės medicinos skyrius

Regeneracinės medicinos skyriuje išskirtos ir charakterizuotos kamieninės ląstelės (dažniausiai žmogaus mezenchiminės KL), taip pat buvo optimizuotos jų analizei reikalingos auginimo sąlygos ir technologijos.

Šiame skyriuje naudojamos MKL iš įvairių žmogaus audinių – kaulų čiulpų bei kitų alternatyvių šaltinių: virkštelės kraujo, placentos, riebalinio audinio, kremzlės, sinovinio skysčio ir sinovijos audinių.

2VP_1998-a833041915c01914bab64a8ec3cba54e.JPG
Imunologijos ir bioelektrochemijos skyrius

Pagrindinė Imunologijos ir bioelektrochemijos skyriaus veikla – fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai imunologijos, ląstelių kultūros technologijų, funkcionalizuotų paviršių biojutiklių kūrimo, chemoterapijos bei elektrochemoterapijos srityse.

Skyrius turi stiprią biologijos krypties doktorantūros studijų  programą, kurioje ruošiami aukščiausios kvalifikacijos tyrėjai turintys tarpdisciplininių tyrimų patirties ir įgūdžių.

2VP_6488-6b0898efbff778f614e350bba104e98e.JPG
Personalizuotos medicinos skyrius

Skyriuje yra vykdomi moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, kurių tikslas yra tirti, kurti ir perkelti į sveikatos priežiūros praktiką naujas technologijas: medicinos prietaisus, pažangios terapijos technologijas, skaitmeninės medicinos sprendimus, prevencinės sveikatos priežiūros metodikas ir kita.

2VP_6221-c01e2dfdef08df9b59834e9624b16b06.JPG
Biofarmacijos skyrius

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro Biofarmacijos skyriuje atliekami taikomieji moksliniai tyrimai medicininės paskirties rekombinantinių baltymų ir vaistinių preparatų gamybos technologijų kūrimo srityje.

Skyriaus tyrėjai dirba dviem pagrindinėmis kryptimis – biosintezės procesų tobulinimo ir kamieninių ląstelių kultivavimo technologijų pritaikymo Geros Gamybos Praktikos (GGP) sąlygoms.

2VP_1942-7cfce668612806d9399d0d9549ae5fb9.JPG
Ikiklinikinių tyrimų skyrius

VMTI Inovatyvios medicinos centro Ikiklinikinių tyrimų skyriuje vykdomi taikomieji ir fundamentiniai moksliniai tyrimai in vitro ir in vivo biomodeliuose, susiję su biologijos, medicinos, toksikologijos, imunologijos, virusologijos mokslo sritimis, bei farmacijos pramonės plėtra.

Naudojant gyvūnų modelį – gyvą organizmą, tyrinėjami normalūs biologiniai procesai, spontaniniai arba įvairių veiksnių sukelti patologiniai procesai, kuriamos naujos diagnostikos ir gydymo technologijos.

2VP_1780-d6949ba75537572a3277c55614663fb4.JPG