Protų pritraukimas

Nanobiosensoriaus kūrimas: diagnostinių biožymenų multipleksinė analizė osteoartrito terapijai personalizuoti

Šio projekto idėja ir tikslas yra įvertinti atrastus biožymenis, susijusius su sąnarių audinių apykaita, kurių pakitimai ankstesnių tyrimų metu aptikti OA pacientų serume.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png
SMART

Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai - naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis (YourAirwayMicrobiome)

Projekto „Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai – naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis (YourAirwayMicrobiome)” tikslas – sukurti tyrimo sistemą žmogaus nosies mikrobiomui bei nustatyti naujų lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) ir oro taršos mikrobiominių žymenų.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais Vilniaus universitetu ir Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png
Podoktorantūros stažuotės

Biosuderinamų polipirolo struktūrų panaudojimas elektrinei mezenchiminių kamieninių ląstelių chondrogeninės diferencijacijos stimuliacijai

Inovatyvios medicinos centro tyrėja dr. Ilona Uzielienė pradeda įgyvendinti projektą, skirtą kelti podoktorantūros stažuotojos tarpdisciplininę mokslinę kompetenciją, tiriant mezenchiminių kamieninių ląstelių, išskirtų iš menstruacijų kraujo ir kaulų čiulpų, chondrogeninę diferenciaciją ant biosuderinamų polipirolo struktūrų, veikiant elektrine stimuliacija.

Projekto metu taip pat planuojamos dvi skirtingos stažuotės į institucijas, kurios specializuojasi Ppy pritaikyme. Stažuočių metu sudaryti glaudūs ryšiai padės Lietuvos mokslininkams toliau bendradarbiauti su užsienio partneriais ir kartu rašyti naujus tarptautinius projektus. Todėl šio projekto nauda bus nukreipta į tolimesnių, naujų idėjų ir tyrimų vystymą.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png
SMART COVID

Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID-19 pacientų kraujo plazmą: galima reikšmė diagnostikai ir prognozei

Pagrindinis projekto tikslas yra nustatyti COVID-19 infekciją lydinčių KSB pažeidimų molekulinius mechanizmus, taikant KSB patologijos modelį in vitro.

Mokslininkų tyrimai suteiks naujų žinių apie COVID-19 infekciją lydinčius KSB pažeidimus bei padės kurti naujas diagnostikos ir prognostikos priemones, kurios ateityje galės būti komercializuojamos. Projektas įgyvendinamas su partneriu Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Užkrečiamųjų ligų centru.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png
SMART COVID (SARS-COV-2 )

Nauja biologinio testavimo platforma SARS-COV-2 inaktyvavimo technologijų testavimui ir validavimui

Projekto tikslas yra sukurti virusinių dalelių inaktyvacijos testavimo ir validavimo metodiką panaudojant biologinę eukariotinių ląstelių platformą.

Sėkmingai įgyvendinus projektą sukursime naują biologinio testavimo platformą SARS-COV-2 inaktyvavimo technologijų testavimui ir validavimui. Ši technologija įgalins efektyvų naujų oro dezinfekavimo įrenginių testavimą ir validavimą standartinės bsl 2 saugumo klasės ląstelių kultivavimo laboratorijose. 

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu UVIRESO. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png
Horizon 2020

ElectroMechanoActive Polymer-based Scaffolds for Heart-on-Chip (EMAPS – Cardio)

EMAPS-Cardio projektas yra skirtas sukurti tikslesnių in vitro modelius. Projekto kūrėjų vizija – padidinti vaistų kūrimo ir saugumo patikros efektyvumą. EMAPS-Cardio siekia sukurti modelius, kurie galėtų numatyti vaisto sėkmę labai ankstyvame vaisto kūrimo etape – prieš bandymus su gyvūnais ir klinikinius tyrimus. Tai gali žymiai sumažinti bendrą bandymų su gyvūnais poreikį, nesėkmingus klinikinius tyrimus ir vaistų pašalinimą, taip pat padidinti vaistų kūrimo greitį. EMAPS-Cardio siekia sukurti universalią platformą, kurią būtų galima naudoti įvairiems audiniams, pvz., širdžiai, plaučiams, odai, raumenims ir kt. audiniams auginti.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png
Horizon Europe

Twinning for Promoting Excellence, Ability and Knowledge to develop novel approaches for targeting inflammatory and degenerative age-related joint diseases (TWINFLAG)

TWINFLAG yra pažangus mokslinių tyrimų konsorciumas, susidedantis iš aukščiausios klasės institucijų tarpląstelinių pūslelių (EV), tėkmės citometrijos ir biobankavimo srityje.

Pagrindinis TWINFLAG tikslas – gerinti IMC pajėgumus Lietuvoje, kelti kompetenciją atliekant transliacinius artrito gydymo ir ekstraląstelinių pūslelių (EV) biomarkerių kūrimo, inovacijų ir tyrimų valdymo kompetencijas.

Šio projekto rezultatai prisidės prie IMC tarptautinio patrauklumo didinimo, talentų pritraukimo, vietinių ir Europos resursų pritraukimo strateginėms investicijoms bei paspartins tinklaveikos bei verslumo veiklas.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png
EuroNanoMed3

Targeting OsteoArthritis with Senolytic and anti-Inflammatory peptide-loaded nanopharmaceuticals (OASIs)

Siekiame sukurti naujoviškus nanofarmacinius preparatus, pagrįstus peptidų, nukreipiančių prieš senėjimą ir uždegimą, susiejimą su nanoemulsijomis, kurias galima saugiai švirkšti į sąnarį, ir užtikrinti ilgalaikį simptomų bei struktūros modifikavimą, kad būtų pagerintas OA gydymas.

Projekto rezultatai padės sudarys prielaidas, kad atlikti tyrimai būtų sėkmingai pritaikyti klinikai. Dėmesys svarbiems gamybos procesams, naudojimui, sklaidai ir valdymo veiklai užtikrins nanofarmacinių medžiagų kandidatų pritaikymą gydymui.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png
Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje

Siekiame vystyti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo veiklas Inovatyvios medicinos centre ir VUL Santaros klinikose.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png