Doktorantūra

Doktorantūros studijos

Doktorantūra yra trečiosios pakopos studijos, o doktorantai – trečiosios studijų pakopos studentai ir tyrėjai. Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas.

Doktorantūrą baigęs ir mokslo daktaro laipsnį įgijęs asmuo turi būti įgijęs pakankamą kompetenciją pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių, specializuotų gebėjimų, metodikų, mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai plėsti.

aaron-burden-QJDzYT_K8Xg-unsplash-900x400-f4b9733ad58db1c7271efcc0f1b20e07.jpg
Informacija doktorantams

Doktorantūros studijos Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Inovatyvios medicinos centre

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (toliau – IMC) Biologijos mokslo krypties (N010) doktorantūros studijas vykdo kartu su partneriais – Vytauto Didžiojo universitetu ir Gamtos tyrimu centru.

Doktorantūros studijos vykdomos vadovaujantis mokslo doktorantūros reglamentu.

wpizh24pr3oegxs-350c930b858d93187460e47c9785a3a4.png
Doktorantūros studijų dalykai

Pateikiama biologijos mokslo krypties doktorantūros studijų programa bei doktorantūros studijų dalykų aprašai.

phd-study-e5974e26ca29bada2e8c0abf53c7b552.jpg
Apgintos disertacijos

Inovatyvios medicinos centras: apgintos disertacijos

Education-Loan-for-PHD-courses-LF38-(1)-3b58768ef4d530b628833c17088036fd.jpg