Valstybinis mokslininių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras nuolat ieško naujų mokslo darbuotojų mokslinei veiklai vystyti savo laboratorijose.

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkas, paskelbęs 3 mokslinius straipsnius referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
– Prašymą dalyvauti konkurse centro direktoriaus vardu, nurodant padalinį ir pareigybę;
– Gyvenimo aprašymą (CV);
– Aukštojo mokslo baigimo ir mokslo laipsnio suteikimo diplomų kopijas;
– Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
– Akademinės veiklos aprašą (už laikotarpį nuo daktaro laipsnio suteikimo) pagal patvirtintą priedą (VMTI Inovatyvios medicinos centro darbuotojų kvalifikacinių reikalavimų bei atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų priedas Nr.1).

Daugiau informacijos gali suteikti mokslinis sekretorius dr. Almantas Šiaurys: (8 5) 262 9485


Atnaujinimo data: 2023-10-20, 12:53:07

Susisiekite!