Naudinga informacija
Finansinės ataskaitos

2024 m.
2024 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2024 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2023 m.
2023 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2023 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2023 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2023 m. IV ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2023 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2023 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2022 m.
2022 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2022 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2022 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
2021 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
2021 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. 
2020 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2020 m finansinė atskaitomybė
2020 m. III ketvirčio finansinė atskaitomybė
2020 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2020 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2020 m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė 

2019 m.
2019 m. finansinė atskaitomybė
2019 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2019 m. III ketvirčio finansinė atskaitomybė
2019 m. II ketvirčio finansinė atskaitomybė
2019 m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė 

2018 m.
2018 m. finansinė atskaitomybė
2018 m. III ketvirčio finansinė atskaitomybė
2018 m. II ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2018 m. II ketvirčio finansinė atskaitomybė
2018 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2018 m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė

2017 m.
2017 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2017 m. finansinė atskaitomybė
2017 m. III ketvirčio finansinė atskaitomybė
2017 m. III ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2017 m. II ketvirčio finansinė atskaitomybė
2017 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2017 m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė

2016 m. 
2016 m. valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2016 m. finansinė atskaitomybė
2016 m. III ketvirčio finansinė atskaitomybė
2016 m. I pusmečio finansinė atskaitomybė
2016 m. I pusmečio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2016 m. I ketvirčio finansinė atskaitomybė
2016 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos

2015 m.
2015 m. I pusmečio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos
2015 m. I pusmečio finansinė atskaitomybė
2015 m. finansinė atskaitomybė

Susisiekite!