Gyvūnų gerovės taryba

Gyvūnų gerovės tarybos sudėtis

1

Dr. Vytautas Kašėta
Biomodelių sk. vadovas

2

Dr. Ilona Uzielienė
Regeneracinės medicinos sk. vyresnioji mokslo darbuotoja

3

Eivina Radzevičiūtė
Imonulogijos sk. jaunesnioji mokslo darbuotoja

4

Justinas Baleišis
Biomodelių sk. veterinarijos gydytojas

5

Simonas Lengvenis
Biomodelių sk. vyresnysis laborantas

Susisiekite!