Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Inovatyvios medicinos centras (IMC) veikia atvirai, skaidriai ir sąžiningai, pasitiki savo darbuotojais, stengiasi, kad IMC klientai ir partneriai bendraudami su mumis laikytųsi tokių pat principų. Deklaruojame šiuos principus viešai, kad visi kartu išvengtumėme dviprasmiškų situacijų.

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos antikorupcinio elgesio taisyklės ir dovanų politika.

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro 2022 – 2023 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos prevencijos politika.

Pranešimas IMC apie galimai korupcinio pobūdžio veikas:

Apie galimus pažeidimus arba galimai neteisėtus IMC darbuotojų veiksmus, įskaitant apie galimai neskaidrią IMC Atviros prieigos centro veiklą, ar IMC galimai neskaidriai vykdomus viešuosius pirkimus, lietuvių arba anglų kalbomis galite pranešti IMC, pateikiant skundą ar pranešimą:

  • adresu Santariškių g. 5, Vilnius;
  • telefonu 85 262 8636;
  • elektroniniu paštu imc@imcentras.lt
  • pateikiant anoniminį skundą ar pranešimą aukščiau nurodytais būdais.

Skundus ar pranešimus IMC, adresu Santariškių g. 5, Vilnius, galite pateikti kiekvieną darbo dieną I-IV 08.00-12.00 ir 12.45-17.00, V 08.00-12.00 ir 12.45-15.45.

Pateikus anoniminį skundą ar pranešimą, informacija apie atlikus veiksmus bei priimtus sprendimus dėl anoniminės informacijos nėra teikiama.

Pranešimas STT apie galimai korupcinio pobūdžio IMC veikas:

Jei turite žinių apie netinkamą IMC darbuotojų elgesį ar pareigų atlikimą, aplaidumą ar galimus korupcijos požymius, taip pat jeigu įtariate, kad IMC klientai ar partneriai netinkamai naudojasi IMC Atviros prieigos centro infrastruktūra, kviečiame apie tai pranešti žodžiu, raštu ar el. paštu.

Žemiau pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje pateiktą informaciją Pateikti pranešimą apie korupciją kur užpildę formą galite palikti pranešimą, bei žemiau nurodyti kontaktai, kuriais galite anonimiškai pranešti apie galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus, susijusius su IMC veikla.

Pranešimai STT priimami:

„Karštąja linija“ visą parą tel. (8 5) 266 3333
El. paštu pranesk@stt.lt

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Konfidencialumo užtikrinimas

Visais atvejais informacija gali būti teikiama anonimiškai. Jei pranešėjas informuodamas apie galimai neskaidrią veiklą pateikia savo asmens duomenis, IMC užtikrina šių duomenų konfidencialumą ir neatskleidimą tretiesiems asmenims.

Pranešimų nagrinėjimas

IMC gautus pranešimus registruoja ir perduoda tolimesniam nagrinėjimui atsakingam darbuotojui. Jei palikote savo kontaktinius duomenis, atsakingas darbuotojas su Jumis gali susisiekti dėl aplinkybių tikslinimo ir informuos apie tyrimo rezultatus.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas 2020 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas 2021 m.

Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Inovatyvios medicinos centre už antikorupcinės aplinkos sukūrimą yra atsakingas patarėjas Rokas Didžiapetris, tel. +370 675 49929, el. p. rokas.didziapetris@imcentras.lt

Pareigybių kurias einantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus sąrašas

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro pareigybių sąrašas, į kurias priimant asmenis teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti apie juos informaciją:

1. įstaigos vadovas;
2. įstaigos vadovo pavaduotojas;
3. įstaigos struktūrinio padalinio vadovas;
4. įstaigos struktūrinio padalinio vadovo pavaduotojas;
5. mokslinis sekretorius;
6. viešųjų pirkimų specialistas;
7. pastatų ir įrengimų priežiūros specialistas;
8. personalo specialistas/administratorius;
9. informacinių technologijų specialistas;
10. teisininkas;
11. patarėjas.

ĮSAKYMAI:

  1. Įsakymas Nr. V-1005
  2. Įsakymas Nr. 

Atnaujinimo data: 2023-06-28, 13:29:16