Mokslinės veiklos kryptys

Mask group (5)-a14c99c992dd8c425d5d692b12363a13.jpg

Valstybinio mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras tyrimus vykdo keturiose pagrindinėse LR Vyriausybės patvirtintose mokslinės veiklos kryptyse:

1. Regeneracinių organizmo galimybių ir mechanizmų tyrimai ir jais pagrįstų gydymo technologijų kūrimas.

2. Imunodiagnostikos ir individualizuotos imunoterapijos technologijų kūrimas.

3. Naujų terapinės paskirties molekulių kūrimas ir biofarmacijos tyrimai.

4. Inovatyvių diagnostikos, gydymo, sveikatos stebėsenos ir ligų prevencijos technologijų tyrimai ir kūrimas.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-585  “Dėl 2022-2026 metų institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų patvirtinimo” patvirtintos Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos:


Atnaujinimo data: 2023-06-22, 15:55:14
Kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių technologijos regeneraciniai medicinai ir audinių inžinerijai

Programos tikslas – Kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių, organoidų ir jų produkuojamų veiksnių panaudojimas kuriant naujas lėtinių degeneracinių ir uždegiminių ligų terapijos ir tyrimų strategijas.

Programa skirta žmogaus kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių pagrindu sukurtuose in vitro ir in vivo modeliuose tirti lėtinių degeneracinių ligų patogenezės mechanizmus, ieškoti naujų taikinių terapijai ir diagnostikai. Programa taip pat apima kamieninių ląstelių funkcinių galimybių ir terapinio taikymo potencialo įvertinimą, pasitelkiant audinių inžineriją, natūralių ir sintetinių karkasų panaudojimą, eksperimentinius laboratorinių gyvūnų modelius.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png
Imunodiagnostikos, imunoterapijos ir imonobiologijos technologijų kūrimas ir taikymas

Programos tikslas – taikyti fundamentines imunologijos žinias ir patirtį, kuriant metodus, medžiagas ir strategijas ligų diagnostikai, terapijai bei moksliniams tyrimams.

Programa apima molekulinius ir ląstelinius imuniteto tyrimus biomodeliuose in vitro ir in vivo, laboratorinių gyvūnų ir alternatyvių tyrimo metodų taikymą žmogaus ligų modeliavimui, naujų biologiškai aktyvių medžiagų bei ląstelių biologinio poveikio tyrimus, antikūnų kūrimą ir taikymą bioanalitinių test-metodų kūrimui ir tobulinimui. Pagrindinės tyrimų kryptys: autoimuninių, uždegiminių, onkologinių, infekcinių, degeneracinių ligų ląstelinių ir molekulinių imuniteto mechanizmų tyrimai, biožymenų paieška; biologiškai aktyvių medžiagų, imunomoduliatorių tyrimai ląstelių kultūrose ir biomodeliuose in vivo; nanotechnologinių metodų taikymas biomedicininiuose tyrimuose; naujų lėtinių neinfekcinių ligų terapijos strategijų, prietaisų ir medžiagų ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai.

no-image-b6b5a93236ca9df0b7ec54efeacdd5fa.png