Kraujo smegenų barjero patologijos modeliavimas in vitro panaudojant COVID-19 pacientų kraujo plazmą: galima reikšmė diagnostikai ir prognozei

13.1.1-LMT-K-718-05-0005

Projekto vykdymo laikotarpis: 2021.12.01 – 2023.08.31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. Saulius Ročka

COVID-19 infekciją dažnai lydi sunkios neurologinės komplikacijos, tačiau žinių apie šios ligos neuropatobiologiją yra labai mažai. Nėra žinoma, kaip patologiniai kraujo smegenų barjero (KSB) persitvarkymai įtakoja neurologinių komplikacijų vystymąsi COVID-19 infekcijos metu. Taip pat beveik nėra duomenų apie mechanizmus, reguliuojančius KSB pažeidimus sergant COVID-19.

Todėl pagrindinis projekto tikslas yra nustatyti COVID-19 infekciją lydinčių KSB pažeidimų molekulinius mechanizmus, taikant KSB patologijos modelį in vitro. Projekto metu bus naudojamas IMC laboratorijoje sukurtą žmogaus smegenų kraujagyslių endotelio ląstelių (SKEL) KSB modelis, kurio pagalba bus galima įvertinti COVID-19 pacientų kraujo plazmos poveikį KSB integralumui ir funkcionalumui, taip pat tirsime molekulinius patologinio KSB persitvarkymo mechanizmus. COVID-19 pacientų kraujo plazmos poveikis KSB bus vertinamas analizuojant SKEL monosluoksnių transendotelinę elektrinę varžą, glaudžiųjų jungčių baltymų raiškos ir lokalizacijos pokyčius bei šiuos procesus reguliuojančius signalinius kelius. Taip pat projekto metu bus siekiama nustatyti citokinų/chemokinų profilius COVID-19 pacientų kraujo plazmoje bei jų poveikį KSB funkcinėms savybėms in vitro. Bus siekiama įvertinti galimas sąsajas tarp KSB pažeidimo laipsnio ir COVID-19 pacientų neurologinės būklės bei kognityvinių sutrikimų sunkumo.

Mokslininkų tyrimai suteiks naujų žinių apie COVID-19 infekciją lydinčius KSB pažeidimus bei padės kurti naujas diagnostikos ir prognostikos priemones, kurios ateityje galės būti komercializuojamos. Projektas įgyvendinamas su partneriu Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Užkrečiamųjų ligų centru.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų Covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ 13.1.1-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“. Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Atnaujinimo data: 2023-06-23, 15:27:48