Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai - naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis (YourAirwayMicrobiome)

01.2.2-LMT-K-718-03-0079

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2020-09-16 iki 2023-09-01

Projekto mokslinio tyrimo vadovė: dr. Rūta Aldonytė

Individualus kvėpavimo takų mikrofloros tyrimas bei naujų biožymenų aptikimas mikrobiome gali tapti nauju diagnostikos ir terapiniu įrankiu. Žmogaus kvėpavimo takų mikroorganizmai ir jų genomas, t.y. mikrobiomas, apibūdinami nurodant rūšis, jų gausumą, kolonizaciją, uždegiminį aktyvumą ir kt. Potencialūs mikrofloros sąstato ryšiai su patologinėmis būklėmis, alergijomis, autoimuninėmis ligomis, oro taršos poveikiu, rūkymu ir kitais veiksniais bei būklėmis yra aktyviai tiriami visame pasaulyje ir jų poreikis rekordiškai auga. Kai kurios ligos (nutukimas, autizmas, depresija ir kt.) yra nulemtos mikrobiomo sutrikimų (disbiozių).

Projekto „Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai – naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis (YourAirwayMicrobiome)” tikslas – sukurti tyrimo sistemą žmogaus nosies mikrobiomui bei nustatyti naujų lėtinės obstrukcinės plaučių ligos (LOPL) ir oro taršos mikrobiominių žymenų. Šiam tikslui įgyvendinti iškeltas uždavinys – identifikuoti ir validuoti ne mažiau nei vieną mikrobiominį žymenį ar žymenų kompleksą, kurie leistų diagnozuoti LOPL spektro sutrikimus iš nosies mikrobiomo tyrimo.

Inovatyvios medicinos centro tyrėjai kartu su partneriais iš Vilniaus universiteto ir Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų tirs sveikų ir LOPL sergančių asmenų viršutinių kvėpavimo takų (nosies) mikrobiomą, nustatydami mikroorganizmų sudėtį 16s RNR geno sekvenavimo metodu. Lygiagrečiai bus tiriami donorų kraujo mėginiai, nustatant pro-uždegiminius rodiklius. Taip pat bus vykdoma plati literatūros apžvalga ir sudaryta išsami duomenų bazė su mikroorganizmams priskiriamomis nepalankiomis išeitimis, kurios pagrindu vėliau kiekvienam donorui bus individualiai nustatoma mikrobiomo būklė, t.y. normos, pro-uždegiminė, alerginė, autoimuninė ar kitokia situacija. Bazei sudaryti bus naudojama mokslinė literatūra bei tyrimų rezultatai.

Nustačius rūšių gausą, kolonizaciją ir kitus rodiklius bus rekomenduojamos prevencinės priemonės, probiotikai, prebiotikai ir pan. Kraujo uždegiminiai rodikliai bus koreliuojami su mikrobiomo tyrimo duomenimis. Visa asmeninio naudojimo tyrimo sistema bus sukurta iki prototipo stadijos. Aptikti oro taršos, LOPL ir susijusių būklių mikrobiominiai žymenys bus patentuojami. Nustačius ryšius tarp mikrobiomo, sveikatos ir ligų, tiriamiesiems bus įmanoma teikti asmenines rekomendacijas, siūlyti gydymo strategijas ir prevencines priemones.

„Manome, kad žmogaus nosies mikrobiomo tyrimai suteiks žinių bei reikalingą įrankį kvėpavimo organų sveikatos palaikymo strategijoms, diagnostikai ir gydymo stebėjimui” – sakė projekto vadovė dr. Rūta Aldonytė.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais Vilniaus universitetu ir Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

Atnaujinimo data: 2023-06-23, 15:24:29