Podoktorantūros stažuotės

Biosuderinamų polipirolo struktūrų panaudojimas elektrinei mezenchiminių kamieninių ląstelių chondrogeninės diferencijacijos stimuliacijai

09.3.3-LMT-K-712-23-0190

Inovatyvios medicinos centro tyrėja dr. Ilona Uzielienė pradeda įgyvendinti projektą, skirtą kelti podoktorantūros stažuotojos tarpdisciplininę mokslinę kompetenciją, tiriant mezenchiminių kamieninių ląstelių, išskirtų iš menstruacijų kraujo ir kaulų čiulpų, chondrogeninę diferenciaciją ant biosuderinamų polipirolo struktūrų, veikiant elektrine stimuliacija.

Žmogaus sąnario kremzlė pasižymi silpnu gebėjimu atkurti audinio pažeidimus, lydint audinį prie smarkiai progresuojančių ligų kaip osteoartritas. Prognozuojama, kad iki 2030 metų net 20% vakarų Europos ir Šiaurės Amerikos suaugusiųjų sirgs OA . Trūksta aiškių metodikų, kurios padėtų funkciškai nustatyti ir įvertinti kremzlės gebėjimą atsinaujinti bei tuo pačiu metu sukurti galimybes reguliuoti chondrogenezę.

Vienas iš būdų atstatyti ir apsaugoti kremzlės audinį yra panaudoti žmogaus mezenchimines kamienines ląsteles (MKL). Dėl savo gebėjimo diferencijuoti į kremzlinį audinį, jos tapo puikiu įrankiu in vitro regeneracinėms technologijoms kurti. Darbo metu bus sukurtas originalus chondrogeninės diferenciacijos modelis, apjungiant stažuotojos patirtį pritaikant žmogaus kaulų čiulpų MKL ir menstruacijų kraujo MKL pagal inovatyvią japonų sukurtą ląstelių lakštų technologiją, su vadovės įdirbiu skirtingų polipirolo (Ppy) struktūrų sintezės, tyrimo ir taikymo srityse.

Gauti rezultatai suteiks naujos, tarptautiniu mastu naudingos informacijos, tobulinant šiuo metu ypač sparčiai vystomą technologiją Japonijoje – audinių atstatymą panaudojant ląstelių lakštus su biosuderinamomis Ppy struktūromis.

Apjungiant stažuotojos patirtį ir vadovės patirtį chemijoje, biochemijoje, biomedicinoje ir nanotechnologijose, suteiks galimybę stažuotojai plėsti turimas žinias naujomis ir pritaikyti savo įgytą patirtį, dirbant kremzlės regeneracijos srityje.

Projekto metu taip pat planuojamos dvi skirtingos stažuotės į institucijas, kurios specializuojasi Ppy pritaikyme. Stažuočių metu sudaryti glaudūs ryšiai padės Lietuvos mokslininkams toliau bendradarbiauti su užsienio partneriais ir kartu rašyti naujus tarptautinius projektus. Todėl šio projekto nauda bus nukreipta į tolimesnių, naujų idėjų ir tyrimų vystymą.

Stažuotoja – dr. Ilona Uzielienė.

Praktikos vadovė – prof. dr. (HP) Almira Ramanavičienė.

Projekto trukmė: 2021-07-01 – 2023-06-30

Atnaujinimo data: 2023-06-23, 15:26:16