INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRE STUDENTĖ VYKDO MOKSLINIUS TYRIMUS

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-22-0239

Projekto pavadinimas: Naujos aukšto dažnio nanosekundinės elektrochemoterapijos poveikis plaučių karcinomos navikų vystymuisi ir pelių išgyvenamumui

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Inovatyvios medicinos centre Vilniaus universiteto studentė kelia mokslinių tyrimų vykdymo kompetencijas. Studentė Austėja Balevičiūtė mokslinius tyrimus pradėjo 2020 m. lapkričio mėnesį planuojama tyrimų pabaiga 2021 m. balandžio 30 diena. Projekto rezultatai bus pristatyti LMT studentų konferencijoje.

Naujos aukšto dažnio nanosekundinės elektrochemoterapijos poveikis plaučių karcinomos navikų vystymuisi ir pelių išgyvenamumui

Studentė – Vilniaus universiteto Molekulinės biologijos I kurso magistrantė Austėja Balevičiūtė.

Mokslinio tyrimo vadovė – dr. Auksė Zinkevičienė.

Projekto tikslas – ištirti ir įvertinti naujos aukšto dažnio nanosekundinės elektrochemoterapijos poveikį plaučių karcinomos navikų vystymuisi ir pelių išgyvenamumui.

Elektroporacija yra perspektyvus metodas, kuris pastarąjį dešimtmetį yra aktyviai tyrinėjamas ir bandomas pritaikyti navikų eliminavimui. Nauja aukšto dažnio nanosekundinė elektroporacija kol kas dar nėra naudojama in vivo navikų eliminavimui. Tačiau turime in vitro ir preliminarius in vivo tyrimų duomenis, kurie rodo, jog trumpesnės trukmės nanosekundiniai impulsai galėtų būti taikytini auglių šalinimui. Šiame tyrime pelėse bus indukuojami plaučių karcinomos navikai. Užaugus navikams jie bus veikiami nanosekundine elektrochemoterapija (elektroporuojami ir suleidžiami chemoterapiniai preparatai). Po elektroporacijos, gydymo eigoje bus stebimas elektrochemoterapijos poveikis navikų tūrio augimo dinamikai bei pelių išgyvenamumui. Pasibaigus gyvūnų eksperimentams planuojami pelių organų (naviko, blužnies bei limfmazgių) ląstelių kultūrų paruošimas ir citometrija bei pagrindinių limfocitų populiacijų (T ir B) identifikavimas.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos  „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Atnaujinimo data: 2023-06-27, 14:06:48