IMC TYRĖJAS PRADĖJO STAŽUOTĘ

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Inovatyvios medicinos centro tyrėjas dr. Anton Popov pradėjo įgyvendinti projektą, skirtą modelinės optinės analizinės sistemos, leidžiančios vienu metu nustatyti kelis vėžio biožymenis, kūrimui ir jo veikimo tyrimams vykdyti.

Remiantis nacionalinio vėžio instituto duomenimis, Lietuvoje kasmet diagnozuojama apie 15000 onkologinių susirgimų. Taigi naujų analizinių sistemų skirtų vėžio ankstyvosios stadijos nustatymui yra aktuali šiuolaikinė užduotis. Projektas „Analizinės sistemos vienalaikiam vėžio biožymenų nustatymui kūrimas ir tyrimas” skirtas modelinės optinės analizinės sistemos, leidžiančios vienu metu nustatyti kelis vėžio biožymenis, kūrimui ir jo veikimo tyrimams. Kvantiniai taškai bus pritaikyti daugiaspalviam vėžio biožymenų vaizdinimui. Toks analizės variantas leidžia analizę atlikti iš vieno mažo tūrio mėginio, o vienalaikis biožymenų nustatymas yra patikimesnis ir leidžia stebėti vėžio vystymosi procesą. Fluorescencijos spektroskopija bus taikoma kvantinių taškų švytėjimo stebėjimui. Planuojamas magnetinių dalelių taikymas biožymenų surinkimo/sukoncentravimo etape leis palengvinti būtinų plovimų stadijų atlikimą bei sumažins mėginio ir medžiagų tūrius. Paviršiaus plazmonų rezonanso spektroskopijos metodas, kuris pasižymi dideliu jautriu bei patikimumu tiriant biomolekulių sąveikas, bus taikomas antikūnų konjugavimo kvantinių taškų ir magnetinių dalelių paviršiuje efektyvumo patikrinimui bei sąveikos su analite tyrimuose. Projekto vykdymo metu bus parinktos optimalios analizinės sistemos paruošimo sąlygos. Tyrimus planuojama atlikti taikant atsitiktinės ir kryptingos antikūnų orientacijos imobilizavimo strategijas. Analitės koncentracijos nustatymo formato (tiesioginio, netiesioginių pakeitimo ir/arba sluoksniuoto, ir/arba konkurentinio slopinimo) parinkimas leis pagerinti modelinės biožymenų nustatymo sistemos analizines charakteristikas. Projekte vystoma modelinė vėžio biožymenų analizinė sistema yra galimai pritaikoma kitų biožymenų nustatymui. Šiuo projekto vykdymas sudarys sąlygas stažuotojui ne tik kelti mokslinę kompetenciją jam artimose srityse, bet ir įgyti patirti naujose.

Stažuotojas – dr. Anton Popov.

Praktikos vadovė – dr. Asta Kaušaitė-Minkštimienė.

Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2022-08-31

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“.

Atnaujinimo data: 2023-06-27, 14:16:47