INOVATYVIOS MEDICINOS CENTRE KURIAMAS MODELIS ALZHEIMERIO LIGOS GYDYMUI

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektas: Alzheimerio ligą lydinčių hematoencefalinio barjero pažeidimų modeliavimas in vitro

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0082

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-27 iki 2021-12-26

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: prof. Alexei Verkhratsky

Šiuo metu pasaulyje Alzheimerio liga (AL) serga daugiau, kaip 44 milijonai žmonių. Numatoma, kad 2030 metais šis skaičius padvigubės. AL mechanizmų supratimą apsunkina tinkamų ligos modelių trūkumas, todėl yra sudėtinga tyrimų su gyvūnais rezultatus pritaikyti žmonių gydymui. Sutariama, kad nepakankamas AL patologijos supratimas yra didžiausias trukdis savalaikei diagnozei ir efektyviai terapijai.

Ankstyvose AL stadijose vyksta patologiniai hematoencefalinio barjero (HB) neurovaskulinio komponento persitvarkymai, todėl pagrindinis šio projekto tikslas yra ištirti, kaip AL paveikti astrocitai veikia žmogaus HB.

Šio tikslo įgyvendinimui Inovatyvios medicinos centro tyėjai sukurs žmogaus HB modelį, kuriame panaudos žmogaus endotelio ląsteles ir astrocitus, gautus iš sveikų žmonių ir AL sergančių žmonių indukuotų pliuripotentinių kamieninių ląstelių. Bus įvertinta, kaip skirtingos sveikų ir AL paveiktų ląstelių kombinacijos įtakoja HB funkcijas. Atlikus lyginamąją sveikų ir AL paveiktų astrocitų sekretomo analizę, bus identifikuoti funkcines HB savybes veikiantys parakrininiai faktoriai.

Projekto „Alzheimerio ligą lydinčių hematoencefalinio barjero pažeidimų modeliavimas in vitro“ idėjos autorius Dr. Augustas Pivoriūnas tikisi, kad sėkmingas šio projekto įgyvendinimas padės sukurti naują eksperimentinį žmogaus ląstelių modelį, tinkamą HB tyrimams Alzhemerio ligos metu. Kuriamas modelis padės įvertinti specifinį astroglijos vaidmenį AL būdingos kraujagyslių disfunkcijos vystymosi metu. Šie rezultatai taip pat galės būti naudojami ikiklinikiniams įvairių vaistinių ir biologiškai aktyvių medžiagų tyrimams.

ES struktūrinių fondų parama bus naudojama jaunų tyrėjų kompetencijos kėlimui (per tarptautinį žinių perdavimą), taip pat modernios tarptautinio lygio laboratorijos, skirtos neurologinių ligų eksperimentinių modelių tyrimams, vystymui. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“.

Atnaujinimo data: 2023-06-27, 14:23:29