Netekome profesoriaus Alfonso Matulio (1927-2017)

2017-12-28

Gruodžio 27 d. eidamas 91-sius metus, mirė profesorius, habilituotas medicinos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, ilgametis Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto direktorius (1970-1994) Alfonsas Matulis. Netekome vieno iš reumatologijos mokslo pradininkų Lietuvoje, išugdžiusio gausų būrį dabartinių žymių reumatologų, medikų ir mokslininkų. Per savo mokslininko karjeros metus profesorius paskelbė per 300 mokslinių darbų, monografijų, tapo 10-ties išradimų autoriumi ir bendraautoriumi. Už pasiekimus akademinėje veikloje 1977 metais jam buvo suteiktas Nusipelniusio mokslo veikėjo vardas. Be aktyvios mokslinės veiklos, profesorius Alfonsas Matulis daug energijos skyrė ir klinikiniam darbui. Profesoriaus atsidavimas gydytojo profesijai, jo sąžiningumas, principingumas ir nuoširdumas buvo įvertintas suteikiant jam Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardą. Svarbų vaidmenį profesorius skyrė ir organizacinei,-visuomeninei veiklai – inicijavo naujo medicinos žurnalo „Acta Medica Lituanica“ leidybą, buvo pirmasis šio žurnalo redaktorius, subūrė sergančiuosius reumatinėmis ligomis į „Artrito“ klubą, kuris išaugo ir tapo stipria kryptingai veikiančia visuomeninė organizacija, nuo 1970 m. iki 1993 m. profesorius vadovavo Lietuvos reumatologų draugijai (dabartinei asociacijai), buvo Lietuvos mokslų akademijos ekspertas.


Konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti

2017-12-21

VMTI Inovatyvios medicinos centras skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti. Plačiau…


Inovatyvios medicinos centro ir Nacionalinio vėžio instituto mokslinė konferencija

2017-12-15

Gruodžio 15 d. įvyko pirmoji bendra VMTI Inovatyvios medicinos centro ir Nacionalinio vėžio instituto mokslinė konferencija, skirta kaimynystėje įsikūrusių mokslinių tyrimų institutų mokslininkų kontaktams užmegzti, bendrų sąlyčio taškų, bendradarbiavimo galimybių organizuojant bendrus tyrimus paieškai. Abiejų institutų mokslininkai apžvelgė pagrindines savo vykdomų mokslinių tyrimų kryptis, rezultatus ir ateities planus.  


VMTI Inovatyvios medicinos centras skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešame prekių aukcione

2017-10-24

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, aukcione parduodamo turto valdytojas, skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimą viešame prekių aukcione. Turto sąrašas (pdf)


Konkursas mokslo darbuotojų pareigoms užimti

2017-10-06

VMTI Inovatyvios medicinos centras skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti. Plačiau… (konkursas baigėsi)