Tyrėja kėlė kompetenciją Švedijoje

2018-06-11

Inovatyvios medicinos centro Eksperimentinės, prevencinės ir klinikinės medicinos skyriaus doktorantė Sandra Selickaja 2018 m. gegužės mėnesį stažavosi Karolinskos Institute Švedijoje. Molekulinės medicinos centre doktorantė atliko tyrimą tema: “Anti-TIF-1-gamma autoantikūnų diagnostinė, prognostinė ir patogenetinė reikšmė, sergant su vėžiu susijusiu miozitu”. Karolinskos Institute tyrėjai buvo suteiktos sąlygos ir reagentai plėtoti doktorantūros darbą, buvo gauti tyrimo rezultatai, iš kurių planuojama publikuoti tarptautinį mokslinį straipsnį bei sudarytos prielaidos doktorantei pradėti rašyti mokslinę disertaciją. Sandra Selickaja taip pat yra gydytoja reumatologė, tad mokslinė stažuotė davė dvigubą naudą – buvo suteikta galimybė dirbti su miozitų tyrimų grupe, stažuotis Karolinskos Universitetinėje ligoninėje Reumatologijos skyriuje bei išmokti atlikti raumens biopsijas konchotomu. Tokie tyrimai reumatologijos srityje Lietuvoje dar nėra daromi. Projektas „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3 – LMT- K -712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“. Projektas finansuojamas Europos…


Keliama tyrėjo kompetencija paveldimo krūties ir kiaušidžių vėžio simpoziume Monrealyje

2018-06-11

  Inovatyvios medicinos centro tyrėjas Ramūnas Janavičius 2018 m. gegužės 8-11 dienomis dalyvavo 7-ajame tarptautiniame paveldimo krūties ir kiaušidžių vėžio (KKV) simpoziume Monrealyje, Kanadoje. Renginyje buvo pristatyti originalūs moksliniai rezultatai paveldimo KKV srityje (stendinis pranešimas), apie Lietuvoje atliktų profilaktinės salpingoofeorektomijų svarbą kiaušidžių vėžio prevencijai BRCA1/2 mutacijas turinčioms moterims. Projektas „Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje paveldimo krūties ir kiaušidžių vėžio konferencijoje“ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3 – LMT- K -712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis.


Keliama tyrėjos kompetencija pasauliniame OARSI kongrese

2018-05-31

Inovatyvios medicinos centro tyrėja Ilona Uzielienė dalyvavo pasauliniame osteoartrito kongrese – OASRI.  Šios mokslinės išvykos metu IMC tyrėjos padarytų tyrimų rezultatai buvo pristatyti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje OARSI, kurios metu tyrėja įgijo prasmingų žinių tolimesniems tyrimams įgyvendinti bei užmezgė naujus ryšius su kitų pasaulio universitetų atstovais. Mokslinė išvyka padidino doktorantės Ilonos Uzielienės kompetenciją. Jos įgytos žinios bei konferencijos metu įgyti nauji ryšiai bus pritaikyti tolimesniems darbams bei praplės šiuo metu Inovatyvios medicinos centre vykdomus mokslinius tyrimus osteoartrito gydymo srityje. OARSI yra aukšto lygio tarptautinė konferencija, todėl šio tyrimo rezultatų pateikimas joje buvo labai naudingas tolimesniems tyrimams, kurie galės būti pritaikyti kliniškai reikšmingų technologijų bei OA gydymo strategijų kūrime. Projektas „Doktorantės kvalifikacijos kėlimas vykstant į tarptautinę aukšto lygio konferenciją „Pasaulinis osteoartrito kongresas – OARSI““ vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3 – LMT- K -712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ poveiklę „Kompetencijos…


Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra Santaros slėnyje

2018-05-28

Inovatyvios medicinos centro laboratorijose dirba 100 kvalifikuotų tyrėjų (iš jų per 60 su mokslų daktaro laipsniu) ląstelių biologijos, kamieninių ląstelių, molekulinės biologijos, imunologijos, biofarmacijos, pažangių medicinos technologijų srityse. Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose dirba per 5700 darbuotojų, iš kurių daugiau nei 1200 yra gydytojai (per 370 profesorių ir mokslo daktarų). Aktuali problema yra ta, kad visas šis milžiniškas IMC ir VULSK darbuotojų intelektinis kapitalas neišnaudojamas dėl to, kad tyrėjai neturi inovacijų komercinimo kompetencijų. Visa turima MTEP infrastruktūra nėra pilnai išnaudojama inovacijų ir technologijų perdavimui verslo sektoriui. Problemos esmė yra inovacijų vadybos darbuotojų trūkumas, menkos mokslinių tyrimų komercinimo  kompetencijos bei atitinkamų darbo priemonių – prieigos prie tikslinių rinkų duomenų bazių, analitinių instrumentų, inovacijų vadybos praktikos (procedūrų ir tvarkų, organizacijų vidinio požiūrio) trūkumas. Problemą siekiama spręsti stiprinant technologijų perdavimo centrus IMC ir VULSK: • įdarbinant inovacijų ir technologijų perdavimo specialistus; • sukuriant inovacijų valdymui reikiamą praktiką organizacijose – algoritmus, procedūras ir įdiegiant gerąją inovacijų vadybos praktiką, plėtojant intelektinės nuosavybės valdymo praktiką; • įgalinant vadybininkus kelti…


Nauja kamieninių ląstelių technologija kuriama Inovatyvios medicinos centre

2018-04-25

Fundamentiniai ir taikomieji kamieninių ląstelių (KL) tyrimai yra viena iš perspektyviausių biomedicinos ir biotechnologijų ūkio sektoriaus krypčių. Pastaraisiais metais daugėja duomenų, kad teigiamus KL terapinius efektus dažnai sąlygoja jų produkuojami parakrininiai veiksniai. Inovatyvios medicinos centro tyrėjų ir kitų autorių tyrimų duomenys rodo, kad žmogaus KL sekretuojamos egzosomos pasižymi terapiniu poveikiu. Terapinės egzosomų savybės priklauso nuo jų molekulinio sąstato, o šis – nuo jas produkuojančių ląstelių kilmės ir būsenos. Todėl yra reikalingos naujos technologijos, kurios padėtų sistemiškai tirti ir atrinkti terapiškai veiksmingas egzosomų populiacijas. Atsižvelgę į tai, projekto „Naujos žmogaus pliuripotentinių kamieninių ląstelių reporterių linijos priešuždegiminio ir antioksidacinio egzosomų poveikio įvertinimui“ vykdymo metu tyrėjai sukurs naują kamieninių ląstelių technologiją, kuri padės įvertinti egzosomų poveikį  funkciniam ląstelių-taikinių atsakui. Šiam tikslui, panaudodami genų redagavimo metodus, IMC mokslininkai sukonstruos unikalias žmogaus pliuripotentinių KL (iPKL) NFkB ir NRF2/1  reporterių linijas, kurias bus galima naudoti priešuždegiminio ir antioksidacinio egzosomų poveikio įvertinimui. Šios unikalios žmogaus iPKL NFkB ir NRF2/1 reporterių linijos ateityje taip pat galės būti naudojamos,…