Naujienos

16Rgs

Institute seminaras akademinės etikos tema

Šių metų rugsėjo 15 d. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras kartu su Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba, siekiant užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, organizavo seminarą, kurio metu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierė dr. Loreta Tauginienė pristatė akademinės etikos klausimus Lietuvoje.

Skaityti daugiau
07Rgs

DISERTACIJOS GYNIMAS

2022 m. rugsėjo 23 d. 16:00 val. Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Inovatyvios medicinos centre vyks biologijos mokslo krypties doktorantės Karolinos Kriaučiūnaitės (vadovas dr. Augustas Pivoriūnas) disertacijos „Astrocitų sekretuojamų veiksnių reikšmė kraujo-smegenų barjero fiziologijai ir patologijai“ gynimo posėdis. Maloniai kviečiame dalyvauti 

Skaityti daugiau
07Rgs

DISERTACIJOS GYNIMAS

2022 m. rugsėjo 22 d. 11:00 val. Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Inovatyvios medicinos centre vyks biologijos mokslo krypties doktoranto Rimvydo Norvilo (vadovas prof. dr. Laimonas Griškevičius) disertacijos „Ūminės limfoblastinės leukemijos transkriptomo kliniškai reikšmingų ir naujų genetinių pokyčių tyrimas“ gynimo posėdis. Maloniai kviečiame dalyvauti

Skaityti daugiau

Paslaugos

VMTI Inovatyvios medicinos centras nuo 2014 m. veikia kaip atviros prieigos centras. Tai reiškia, kad IMC yra vykdoma skaidri įrangos naudojimo politika, siekiant, kad ne tik kuo daugiau mokslininkų, bet ir verslo įmonių galėtų pasinaudoti IMC turimų laboratorijų paslaugomis.

Imunotechnologinių tyrimų laboratorija

Žmogaus imuninių ląstelių paviršiaus žymenų, ligų imunologijos, virusų poveikio tyrimai ir virusų diagnostikos priemonių kūrimas.

Plačiau

Ligos biožymenų tyrimų laboratorija

Lėtinių ligų biožymenų paieška, biožymenų išskyrimo, identifikavimo ir vizualizavimo technologijų bei naujų diagnostikos priemonių kūrimas.

Plačiau

Biofarmacijos procesų tyrimų laboratorija

Rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo technologijų kūrimas, kamieninių ląstelių tyrimai, pažangios terapijos technologijų kūrimas.

Plačiau

Biomodelių ir ikiklinikinių tyrimų centras

Ligų biomodelių kūrimas eksperimentinių gyvūnų modeliuose, vaistų, medicinos prietaisų ir kitų medicinos technologijų ikiklinikiniai tyrimai.

Plačiau

Kamieninių ląstelių bei jų terapinio panaudojimo tyrimų laboratorija

Žmogaus ir gyvūnų kamieninių ląstelių tyrimai, žmogaus audinių inžinerija, kamieninių ląstelių sekretomo ir kamieninių ląstelių terapinio panaudojimo tyrimai.

Plačiau

Skaitmeninės ir molekulinės patologijos laboratorija

Citologijos, histologijos ir imunohistocheminiai tyrimai, skaitmeninė histologinių preparatų analizė, naujų tyrimo metodų kūrimas ir validavimas.

Plačiau

apie mus

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras yra, viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Centro misija – mokslinės kompetencijos užtikrinimas siekiant optimaliai tenkinti šalies sveikatos apsaugai ir visuomenės tęstinumui bei plėtrai svarbius tarptautinio lygio biomedicinos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

SUSISIEKITE