Paslaugos

VMTI Inovatyvios medicinos centras nuo 2014 m. veikia kaip atviros prieigos centras. Tai reiškia, kad IMC yra vykdoma skaidri įrangos naudojimo politika, siekiant, kad ne tik kuo daugiau mokslininkų, bet ir verslo įmonių galėtų pasinaudoti IMC turimų laboratorijų paslaugomis.

Imunotechnologinių tyrimų laboratorija

Žmogaus imuninių ląstelių paviršiaus žymenų, ligų imunologijos, virusų poveikio tyrimai ir virusų diagnostikos priemonių kūrimas.

Plačiau

Ligos biožymenų tyrimų laboratorija

Lėtinių ligų biožymenų paieška, biožymenų išskyrimo, identifikavimo ir vizualizavimo technologijų bei naujų diagnostikos priemonių kūrimas.

Plačiau

Biofarmacijos procesų tyrimų laboratorija

Rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo technologijų kūrimas, kamieninių ląstelių tyrimai, pažangios terapijos technologijų kūrimas.

Plačiau

Biomodelių ir ikiklinikinių tyrimų centras

Ligų biomodelių kūrimas eksperimentinių gyvūnų modeliuose, vaistų, medicinos prietaisų ir kitų medicinos technologijų ikiklinikiniai tyrimai.

Plačiau

Kamieninių ląstelių bei jų terapinio panaudojimo tyrimų laboratorija

Žmogaus ir gyvūnų kamieninių ląstelių tyrimai, žmogaus audinių inžinerija, kamieninių ląstelių sekretomo ir kamieninių ląstelių terapinio panaudojimo tyrimai.

Plačiau

Skaitmeninės ir molekulinės patologijos laboratorija

Citologijos, histologijos ir imunohistocheminiai tyrimai, skaitmeninė histologinių preparatų analizė, naujų tyrimo metodų kūrimas ir validavimas.

Plačiau

apie mus

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras yra, viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip valstybės biudžetinė įstaiga ir vykdantis valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Centro misija – mokslinės kompetencijos užtikrinimas siekiant optimaliai tenkinti šalies sveikatos apsaugai ir visuomenės tęstinumui bei plėtrai svarbius tarptautinio lygio biomedicinos krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.

Naujienos

10Bir

KONKURSAS MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI

VMTI Inovatyvios medicinos centras skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti. Daugiau…

Skaityti daugiau
28Geg

DISERTACIJOS GYNIMAS

Šių metų liepos 5 d. 10:00 val. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro konferencijų salėje vyks biologijos mokslo krypties doktorantės Jovilės Raudoniūtės (vadovas dr. Rūta Aldonytė) disertacijos „Oro taršos poveikis plaučiams: toksiškumo plaučių alveolių ir kvėpavimo takų epiteliui įvertinimas in vitro ir in vivo“ gynimo posėdis. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Skaityti daugiau
27Geg

DISERTACIJOS GYNIMAS

Šių metų birželio 28 d. 10:00 val. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro konferencijų salėje vyks biologijos mokslo krypties doktorantės Alinos Čebatariūnienės (vadovas dr. Augustas Pivoriūnas) disertacijos „Naujų periodonto audinių rekonstravimo metodų kūrimas naudojant periodonto raiščio mezenchimines kamienines ląsteles“ gynimo posėdis. Maloniai kviečiame dalyvauti.

Skaityti daugiau

SUSISIEKITE