KONKURSAS MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI

2VP_6187-f15a9fe74f50728abf9fe2c168e5030b.jpg

KONKURSAS MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti:

IMUNOLOGIJOS SKYRIUJE:

Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybei (0,35 etato)

Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslo daktaro laipsnį turintys asmenys, kurie:

 1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose ir vienu iš šių būdų:
  • ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje, išleistoje tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos, ir ne mažiau kaip 12 tarptautinio lygio mokslo straipsnių*,**;
  • ne mažiau kaip 15 tarptautinio lygio mokslo straipsnių;
 2. turi vadovavimo moksliniams tyrimams patirties: yra vadovavę tarptautiniams ar nacionaliniams MTEP ar MTEPI projektams ar institucijų vykdomoms mokslinių tyrimų programoms;
 3. turi mokslininkų rengimo patirties: yra vadovavę doktorantui ar podoktorantūros stažuotojui.

Specialieji reikalavimai:

 1. patirtis elektroporacijos ir elektrochemoterapijos srityje, vaistų ir genų pernašos tyrimuose;
 2. gilios žinios ir įgūdžiai taikant nanosekundžių trukmės elektrinio lauko impulsus ląstelių membranos pralaidumo tyrimuose;
 3. patirtis taikant molekulinės biologijos metodus tiriant stiprių elektrinių laukų biofizikinius reiškinius ir ląstelių membranos pažaidas;
 4. vadovavimo patirtis konkursinio finansavimo projektams elektroporacijos srityje;

Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybei (1 etatas)

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslo daktaro laipsnį turintys asmenys, kurie:

 1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose ir vienu iš šių būdų:
  • ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje, išleistoje tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos, ir ne mažiau kaip 4 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose*,**;
  • ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
 2. yra dalyvavę vykdant tarptautinius ar nacionalinius MTEP ar MTEPI projektus, ar yra vadovavę doktorantui ar podoktorantūros stažuotojui;

Specialieji reikalavimai:

 1. gilios teorinės bei praktinės žinios, dirbant su elektrocheminiais (chrono ir impulsinė amperometrija, kvadratinės bangos, diferencinė impulsinė ir ciklinė voltamperometrija), spektrometriniais analizės metodais, optiniais mikroskopais;
 2. įgūdžiai atliekant biologiškai aktyvių medžiagų bei tauriųjų metalų nanodarinių imobilizavimo darbinio elektrodo paviršiuje darbus;
 3. patirtis sintetinant aukso ir platinos nanodaleles bei nanostruktūras, formuojant polimerinius nanostruktūrizuotus sluoksnius, įvertinant susidariusių struktūrų morfologiją bei laidumą;
 4. įgūdžiai kombinuojant elektrocheminius analizės metodus bei paviršiaus plazmono rezonansinę įrangą, tiriant antigenų/antikūnų sąveiką, bei sukurtų sistemų analizinių charakteristikų įvertinimas;
 5. teorinių bei praktinių žinių pritaikymas kuriant dideliu jautrumu, selektyvumu bei našumu pasižyminčius elektrocheminius, biologinius bei imuninius jutiklius.

REGENERACINĖS MEDICINOS SKYRIUJE:

Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybei (1 etatas)

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslo daktaro laipsnį turintys asmenys, kurie:

 1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose ir vienu iš šių būdų:
  • ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje, išleistoje tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos, ir ne mažiau kaip 4 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose*,**;
  • ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
 2. yra dalyvavę vykdant tarptautinius ar nacionalinius MTEP ar MTEPI projektus, ar yra vadovavę doktorantui ar podoktorantūros stažuotojui;

Specialieji reikalavimai:

 1. patirtis šiose srityse:
  • žmogaus audinių (kremzlės, sinovijos, kaulų čiulpų ir kt.) pirminių ląstelių išskyrimas ir kultivavimas;
  • kremzlės 3D modeliai in vitro, kokultūrų modeliai in vitro;
  • pirminių kremzlės, sinovijos žmogaus ląstelių linijų kultivavimas 2D ir 3D sąlygomis in vitro;
  • genų raiškos tyrimai RL-kPGR, PGR, Luminex metodais. Darbas Luminex100/200 sistema – multipleksinė baltymų, genų raiškos analizė kraujo serumuose ir audinių lizatuose;
  • plaučių modeliai in vitro; oro taršos, aerozolių poveikio plaučių ląstelėms tyrimai in vitro;
  • duomenų apdorojimas SPSS, GraphPad statistiniais paketais.

KAMIENINIŲ LĄSTELIŲ BIOLOGIJOS SKYRIUJE:

Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigybei (1 etatas)

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslo daktaro laipsnį turintys asmenys, kurie:

 1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose ir vienu iš šių būdų:
  • ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje, išleistoje tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos, ir ne mažiau kaip 4 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose*,**;
  • ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsniuose;
 2. yra dalyvavę vykdant tarptautinius ar nacionalinius MTEP ar MTEPI projektus, ar yra vadovavę doktorantui ar podoktorantūros stažuotojui;

Specialieji reikalavimai:

 1. žinios apie ląstelės uždegiminių procesų indukcijos ir slopinimo reguliaciją ir jų tyrimo metodus;
 2. įdirbis ekstraląstelinių vezikulių tyrimų srityje;
 3. genų ekspresijos vektorių kūrimo patirtis;
 4. patirtis naujų ląstelių linijų kūrime naudojant lentivirusinius ir AAV vektorius;
 5. pažymėjimas apie baigtus citometro FACSAria operatoriaus mokymus.

EKSPERIMENTINĖS PREVENCINĖS IR KLINIKINĖS MEDICINOS SKYRIUJE:

Vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigybei (0,25 etato)

Į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslo daktaro laipsnį turintys asmenys, kurie:

 1. mokslinių tyrimų rezultatus yra paskelbę tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose ir vienu iš šių būdų:
  • ne disertacijos pagrindu parengtoje mokslo monografijoje, išleistoje tarptautiniu mastu pripažintos leidyklos, ir ne mažiau kaip 12 tarptautinio lygio mokslo straipsnių*,**;
  • ne mažiau kaip 15 tarptautinio lygio mokslo straipsnių;
 2. turi vadovavimo moksliniams tyrimams patirties: yra vadovavę tarptautiniams ar nacionaliniams MTEP ar MTEPI projektams ar institucijų vykdomoms mokslinių tyrimų programoms;
 3. turi mokslininkų rengimo patirties: yra vadovavę doktorantui ar podoktorantūros stažuotojui.

Specialieji reikalavimai:

 1. mokslo tiriamojo darbo patirtis kardiologijos srityje, kuriant kardiologinių ligų bei būklių ankstyvos diagnostikos ir pacientų stebėsenos metodikas;
 2. patirtis kardiologijos klinikinėje praktikoje;
 3. mokslo tiriamojo darbo patirtis;

* Tarptautinio lygio mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo žurnale, kuris Clarivate Analytics Web of Science (toliau – WoS) duomenų bazėje paskelbimo metu buvo atitinkamos žurnalų grupės pirmajame, antrajame ar trečiajame kvartilyje (Q1–Q3), mažiausia apimtis – 0,25 autorinio lanko.

** reikalaujamas minimalus skaičius tarptautinio lygio mokslinių straipsnių gali būti sumažintas 3 vienetais už kiekvieną asmens užregistruotą Patentą, arba 1 vienetu už kiekvieną asmens pateiktą Patento paraišką.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse centro direktoriaus vardu, nurodant padalinį ir pareigybę ir etato dalį;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Aukštojo mokslo baigimo ir mokslo laipsnio suteikimo diplomų kopijas (ne IMC darbuotojams);
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (ne IMC darbuotojams);
 • Akademinės veiklos aprašą pagal patvirtintą 1 priedą.

 

Dokumentai priimami iki 2023 m. gruodžio 4 d. adresu: VMTI Inovatyvios medicinos centras, Santariškių g. 5, LT-08406, Vilnius.

Telefonas pasiteiravimui – (8 5) 262 9485; el.p. almantas.siaurys@imcentras.lt  (mokslinis sekretorius)


Atnaujinimo data: 2023-10-05, 11:03:49