KONKURSAS MOKSLO DARBUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI IMUNOLOGIJOS IR BIOELEKTROCHEMIJOS SKYRIUJE

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (toliau - IMC) skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti:


IMUNOLOGIJOS IR BIOELEKTROCHEMIJOS SKYRIUJE:

Mokslo darbuotojo pareigybei (1 etatas)
Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslo daktaro laipsnį turintys asmenys, tenkinantys šias kompetencijas:
1.MTEP veiklų vykdymo:
1.1. tyrėjų grupėse ar konsultuodamasis su kitais tyrėjais geba atlikti mokslinius tyrimus, kurie plečia žinių ribas ir taip prisideda prie MTEP vykdymo;
1.2. geba suvokti savo tyrimų rezultatų taikymo galimybes kultūriniame, socialiniame, ekonominiame kontekste;
1.3. savarankiškai ar padedamas aukštesnių pakopų tyrėjų ar kitų mentorių geba panaudoti savo turimas žinias kritiškai analizuodamas, vertindamas ir apibendrindamas naujas ir sudėtingas idėjas ar galimybes.
2. MTEP organizavimo:
2.1. geba rengti ir (ar) dalyvauti nacionalinių ir (ar) tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir (ar) inovacijų, mokslo sklaidos projektuose ir (ar) institucijų vykdomose programose;
2.2. geba bendradarbiauti su kitais tyrėjais ir dirbti tyrėjų grupėse.
3. MTEP rezultatų sklaidos ir jų poveikio numatymo:
3.1. geba paskelbti mokslinių tyrimų rezultatus nacionalinio ir (ar) tarptautinio lygio mokslo publikacijose;
3.2. geba pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus mokslo renginiuose.
4. MTEPI ekspertinio vertinimo:
4.1. geba dalyvauti mokslinių tyrimų teminiuose tinkluose ir (ar) mokslinėse draugijose, recenzentų ir (ar) ekspertinėse grupėse;
Specialieji reikalavimai:
• mokslinių tyrimų elektroporacijos ir elektrochemijos srityje patirtis;
• tyrimų su vėžinėmis ląstelėmis in vitro bei in vivo tyrimų patirtis;
• bioetikos dokumentų ruošimo patirtis;
• dalyvavimo mokslo projektuose elektroporacijos tematika patirtis;
• genų ir vaistų pernašos elektromagnetiniais laukais tyrimų patirtis.
 Tarptautinio lygio mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo žurnale, kuris Clarivate Analytics Web of Science (toliau – WoS) duomenų bazėje paskelbimo metu buvo atitinkamos žurnalų grupės pirmajame, antrajame ar trečiajame kvartilyje (Q1–Q3), mažiausia apimtis – 0,25 autorinio lanko.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
• prašymą dalyvauti konkurse IMC direktoriaus vardu, nurodant padalinį ir pareigybę ir etato dalį;
• gyvenimo aprašymą (CV);
• aukštojo mokslo baigimo ir mokslo laipsnio suteikimo diplomų kopijas (ne IMC darbuotojai);
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (ne IMC darbuotojai);
• patvirtintos formos mokslinės veiklos aprašą (Priedas 1)
• pretendento veiklos planą 5 metų laikotarpiui, kuris turi apimti planuojamų vystyti mokslinių tyrimų tematikas, mokslinių straipsnių publikavimą;
• kitus konkurso skelbime nurodytus dokumentus, reikalingus pretendentų kvalifikacijai įvertinti.

Dokumentai priimami iki 2024 m. rugsėjo 6 d. adresu: VMTI Inovatyvios medicinos centras, Santariškių g. 5, LT-08406, Vilnius.

Telefonas pasiteiravimui – (8 5) 2629485; el.p. almantas.siaurys@imcentras.lt (mokslinis sekretorius).

Atnaujinimo data: 2024-06-12, 11:14:36