KONKURSAS MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI REGENERACINĖS MEDICINOS SKYRIUJE

KONKURSAS MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGOMS UŽIMTI

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras (toliau - IMC) skelbia viešą konkursą mokslo darbuotojų pareigoms užimti:

 

REGENERACINĖS MEDICINOS SKYRIUJE:

Mokslo darbuotojo pareigybei (1 etatas)

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslo daktaro laipsnį turintys asmenys, tenkinantys šias kompetencijas:

 1. MTEP veiklų vykdymo:
  • tyrėjų grupėse ar konsultuodamasis su kitais tyrėjais geba atlikti mokslinius tyrimus, kurie plečia žinių ribas ir taip prisideda prie MTEP vykdymo;
  • geba suvokti savo tyrimų rezultatų taikymo galimybes kultūriniame, socialiniame, ekonominiame kontekste;
  • savarankiškai ar padedamas aukštesnių pakopų tyrėjų ar kitų mentorių geba panaudoti savo turimas žinias kritiškai analizuodamas, vertindamas ir apibendrindamas naujas ir sudėtingas idėjas ar galimybes.
 2. MTEP organizavimo:
  • geba rengti ir (ar) dalyvauti nacionalinių ir (ar) tarptautinių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir (ar) inovacijų, mokslo sklaidos projektuose ir (ar) institucijų vykdomose programose;
  • geba bendradarbiauti su kitais tyrėjais ir dirbti tyrėjų grupėse.
 3. MTEP rezultatų sklaidos ir jų poveikio numatymo:
  • geba paskelbti mokslinių tyrimų rezultatus nacionalinio ir (ar) tarptautinio lygio* mokslo publikacijose;
  • geba pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus mokslo renginiuose.
 4. MTEPI ekspertinio vertinimo:
  • geba dalyvauti mokslinių tyrimų teminiuose tinkluose ir (ar) mokslinėse draugijose, recenzentų ir (ar) ekspertinėse grupėse;

Specialieji reikalavimai:

 • turėti patirties darbe su žmogaus ląstelėmis, ypač mezenchiminėmis kamieninėmis ląstelėmis bei chondrocitais;
 • išmanyti pagrindinius darbo su širdies bei kremzlės audiniais ir ląstelėmis metodus (išskyrimas iš audinių, auginimas, šaldymas/atšildymas);
 • mokėti dirbti su įvairiais histologijos ir imunohistochemijos prietaisais, mikroskopais, kita laboratorine įranga;
 • turėti patirties panaudojant tridimensinius karkasus ląstelės kremzlės regeneracijos technologijose, diferencijuojant jas chondrogenine kryptimi, taikant audinių inžineriją, mechaninę/elektrinę stimuliaciją.

* Tarptautinio lygio mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas mokslo žurnale, kuris Clarivate Analytics Web of Science (toliau – WoS) duomenų bazėje paskelbimo metu buvo atitinkamos žurnalų grupės pirmajame, antrajame ar trečiajame kvartilyje (Q1–Q3), mažiausia apimtis – 0,25 autorinio lanko.

 Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti konkurse IMC direktoriaus vardu, nurodant padalinį ir pareigybę ir etato dalį;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • aukštojo mokslo baigimo ir mokslo laipsnio suteikimo diplomų kopijas (ne IMC darbuotojai);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (ne IMC darbuotojai);
 • patvirtintos formos mokslinės veiklos aprašą (Priedas 1)
 • pretendento veiklos planą 5 metų laikotarpiui, kuris turi apimti planuojamų vystyti mokslinių tyrimų tematikas, mokslinių straipsnių publikavimą;
 • kitus konkurso skelbime nurodytus dokumentus, reikalingus pretendentų kvalifikacijai įvertinti.

Dokumentai priimami iki 2024 m. lapkričio 22 d. adresu: VMTI Inovatyvios medicinos centras, Santariškių g. 5, LT-08406, Vilnius.

Telefonas pasiteiravimui – (8 5) 2629485; el.p. almantas.siaurys@imcentras.lt   (mokslinis sekretorius).

Atnaujinimo data: 2024-06-12, 11:49:09