Eksperimentinių linijinių gyvūnų veisimas ir tiekimas:

  • linijinės pelės BALB/c, CBA, DBA/2, CC57W, C57Bl/6J inbrydinių linijų;
  • Wistar klono žiurkės;
  • jūrų kiaulytės;
  • triušiai išauginti laboratorijos veislyne

Stambių gyvūnų įsigijimas ir tiekimas eksperimentams laboratorijos vivariume;

Eksperimentų vivariume aptarnavimas;

Ikiklinikiniai tyrimai (vaistų ir medicinos prietaisų ne GLP sąlygomis);

Ligų biomodelių kūrimas tyrimams:

  • Psoriazės;
  • atopinio dermatito;
  • nespecifinio uždegimo;
  • artrito biomodeliai;
  • odos žaisdos modelis.

Cheminių medžiagų toksiškumo tyrimai;

Polikloninių ir monokloninių antikūnų gamyba gyvūnų modeliuose;

Eksperimentinių operacinių paslaugos.

Imuninės sistemos ląstelių citokinetikos tyrimai in vivo vaizdinimo metodais.

Biomodelių tipinių paslaugų kainas rasite čia.

Tipinių paslaugų apimtis ir kaina priklauso nuo užsakovo pateiktos specifikacijos (mėginių skaičiaus, norimų nustatyti parametrų skaičiaus ir kt.). Individualiai pagal užsakovo poreikius suplanuotų paslaugų kaina priklauso nuo užsakovo pateiktos specifikacijos (tyrimo tikslo, siekiamų rezultatų) ir kiekvienu atveju paslaugos planas rengiamas ir derinamas su užsakovu.

Atnaujinimo data: 2024-01-03, 09:57:27
Susisiekite!