Įvairių medžiagų poveikis ląstelėms in vitro modeliuose;

Ląstelių mėginių paruošimas ir ištyrimas tėkmės citometru:

  • ląstelių identifikavimas;
  • kokybinė ir kiekybinė analizė;
  • įvairių paviršiaus antigenų ir receptorių ekspresijos tyrimai

Ląstelių tyrimai konfokaliniu mikroskopu (dažytų mėginių tyrimai, gyvų ląstelių kultūrų ilgalaikio stebėjimo tyrimai);

Ląstelių ir subląstelinių struktūrų centrifugavimo ir ultracentrifugavimo paslaugos.

Ląstelių aktyvumo tyrimai (aktyvacija, proliferacija, diferenciacija, fagocitozė ir kiti parametrai).

Egzosomų išskyrimas, auginimas, gryninimas

Citologiniai ir histologiniai tyrimai;

Imunohistocheminiai tyrimai;

Atnaujinimo data: 2024-01-03, 09:53:32
Susisiekite!