Apgintos disertacijos

2021 m.

ANŽELA SLUŠNIENĖ „Asmenų, sergančių arterine hipertenzija su lydinčiu metaboliniu sindromu, širdies ritmo variabilumo bei arterinio kraujo spaudimo svyravimų paros metu ypatumai“
mokslinis vadovas –prof., habil. dr. Aleksandras Laucevičius
(Biologija – N 010)

JAROSLAV DENKOVSKIJ „Mezenchiminių kamieninių ląstelių savybių tyrimai degeneracinių ir uždegiminių sąnarių pakenkimų metu“
mokslinis konsultantas – dr. Eiva Bernotienė
(Biologija – N 010)


2020 m.

IEVA VARANAUSKIENĖ „Palyginamieji I ir II tipo interferonų ir juos gaminančių ląstelių raiškos tyrimai autoimuniniuose reumatiniuose procesuose“
mokslinis vadovas – dr. Irena Dumalakienė
(Biologija – N 010)

ILONA UZIELIENĖ „Funkcinės charakteristikos ir viduląstelinio kalcio jonų signalinimo kelių reguliavimas skirtingos kilmės žmogaus mezenchiminėse kamieninėse ląstelėse ir chondrocituose“
mokslinis vadovas – dr. Eiva Bernotienė
(Biologija – N 010)


2019 m.

JOVILĖ RAUDONIŪTĖ „Oro taršos poveikis plaučiams: toksiškumo plaučių alveolių ir kvėpavimo takų epiteliui įvertinimas in vitro ir in vivo
mokslinis vadovas – dr. Rūta Aldonytė
(Biologija – N 010)

ALINA ČEBATARIŪNIENĖ „Naujų periodonto audinių rekonstravimo metodų kūrimas naudojant periodonto raiščio mezenchimines kamienines ląsteles“
mokslinis vadovas – dr. Augustas Pivoriūnas
(Biologija – N 010)

UGNĖ JONAVIČĖ „Fundamentiniai ir taikomieji žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių sekretomo tyrimai“
mokslinis vadovas – dr. Augustas Pivoriūnas
(Biologija – N 010)

AUŠRA LIUBAVIČIŪTĖIn vitro moduliuotų mezenchiminių kamieninių ląstelių įtaka odos regeneracijai“
mokslinis vadovas – prof. dr. Genė Biziulevičienė
(Biologija – N 010)


2017 m.

JAN ALEKSANDER KRASKO „Ksenogeninių vakcinų priešvėžinio efektyvumo tyrimas eksperimentinių pelių modeliuose in vivo“
mokslinis vadovas – dr. Vita Pašukonienė
(Biologija – 01B)

SYMANTAS RAGAUSKAS „Funkciniai ir morfologiniai tinklainės tyrimai naudojant Hantingtono ligos R6/2 ir ryškios šviesos sukelto pažeidimo BALB/c pelėse modelius“
mokslinis vadovas – dr. Giedrius Kalesnykas
(Biologija – 01B)

TATJANA IVAŠKIENĖ „Pažangiosios terapijos vaistinių preparatų reguliavimo ypatumai ir probleminiai aspektai“
mokslinis vadovas – dr. Mykolas Mauricas
(Biologija – 01B)


2016 m.

IEVA BRUŽAUSKAITĖ „HCN2 ekspresuojančių žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių panaudojimas kuriant biologinį širdies stimuliatorių“
mokslinis vadovas – dr. Eiva Bernotienė
(Biologija – 01B)

MINDAUGAS STOŠKUS „IGF2BP1 geno raiškos biologinės reikšmės tyrimas t(12;21)(p13;q22) leukemijos modelyje“
mokslinis vadovas – dr. Audronė Eidukaitė
(Biologija – 01B)

NERINGA DOBROVOLSKIENĖ „In vitro moduliuotų dendritinių ląstelių funkcinių savybių tyrimas“
mokslinis vadovas – dr. Vita Pašukonienė
(Biologija – 01B)


2015 m.

ARTUR JAVMEN „Skirtingų β-gliukano preparatų paruošimas ir jų poveikio imuninės sistemos komponentams tyrimai in vitro ir in vivo“
mokslinis vadovas – dr. Mykolas Mauricas
(Biologija – 01B)

INESA ARŠTIKYTĖ „Biologinės terapijos taikymas pacientams, sergantiems autoimuniniais artritais“
mokslinis vadovas – prof. dr. Irena Butrimienė
(Medicina – 06B)


2014 m.

GIEDRĖ RAMANAUSKAITĖ „Kaulų čiulpų kamieninių ląstelių įtakos odos regeneracijai tyrimas BALB/c linijos pelių modelyje in vivo“
mokslinis vadovas – prof. dr. Genė Biziulevičienė
(Biologija – 01B)


2013 m.

GINTARAS SŪDŽIUS “Imuninės sistemos pokyčiai pirminio Sjögreno sindromo patogenezėje”
mokslinis vadovas – dr. Almantas Šiaurys.
(Biologija – 01B).

VINCAS URBONAS “Vaikų, sergančių navikinėmis ligomis, bakteriemijos bei sepsio biožymenys febrilinės neutropenijos epizodo metu”
mokslinis vadovas – dr. Audronė Eidukaitė.
(Medicina – 06B)

VAIDILĖ STRAZDIENĖ “Senyvo amžiaus žmonių vitamino D, kaulų mineralų tankio ir fizinio pajėgumo sąsajos bei VDR geno BsmI polimorfizmo ryšys su sunkia pomenopauzine osteoporoze”
mokslinis vadovas – prof. dr. Vidmantas Alekna
(Medicina – 06B)

MAKSIM BRATČIKOV “Daugiaeigės aukštos skiriamosios gebos lydymosi analizės sukūrimas Salmonella spp. genotipavimui”
mokslinis konsultantas – dr. Mykolas Mauricas.
(Biologija – 01B)


2012 m.

RIMA PILIČIAUSKIENĖ “Kaulinio audinio apykaitos ir struktūros rodiklių sąsajos su kraujo lipidais bei metabolinio sindromo komponentėmis”
mokslinis vadovas – prof. dr. Vidmantas Alekna
(Medicina – 06B)

INGRIDA JACEVIČIENĖ “Laukinių ir naminių gyvūnų pasiutligės epidemiologija, diagnostika ir imunoprofilaktika Lietuvoje”
mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vytas Tamošiūnas
(Biologija – 01B)


2011 m.

VYTAUTAS KAŠĖTA “BALB/c pelių kaulų čiulpų hemopoezinių kamieninių ląstelių migracijos tyrimai uždegimo metu”
mokslinis vadovas – prof. dr. Genė Biziulevičienė
(Biologija – 01B)

VIRGINIJUS TUNAITIS “Skirtingų suaugusio žmogaus audinių mezenchiminių kamieninių ląstelių funkcionavimo mechanizmų tyrimai”
mokslinis konsultantas – dr. Augustas Pivoriūnas
(Biologija – 01B)


2010 m.

MARIUS STRIOGA “Imunosupresines, citotoksines bei imunomoduliuojančias savybes atspindinčių žymenų raiška imunogeniškomis vėžio formomis sergančių pacientų periferinio kraujo CD8hT limfocitų populiacijoje”
mokslinis vadovas – prof. dr. Dainius Characiejus
(Biologija – 01B)