Doktorantūros studijos

 

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Gamtos tyrimų centru 2011 metais įgijo teisę vykdyti Biologijos mokslo krypties doktorantūros studijas (LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-1019).

Doktorantūra yra trečiosios pakopos studijos, o doktorantai – trečiosios studijų pakopos studentai ir tyrėjai. Doktorantūros paskirtis – rengti mokslininkus, gebančius savarankiškai atlikti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbus bei spręsti mokslo problemas. Doktorantūrą baigęs ir mokslo daktaro laipsnį įgijęs asmuo turi būti įgijęs pakankamą kompetenciją pažangiausių tiriamojo darbo, mokslo sričių ir jų sąveikos žinių, specializuotų gebėjimų, metodikų, mokslinių tyrimų ir kitų sričių problemoms spręsti bei turimoms žinioms ar profesinei praktikai plėsti.

Priklausomai nuo pasirinktos doktorantūros studijų formos, studijos trunka ketverius (nuolatinės studijos) arba šešerius (ištęstinės studijos) metus. Taip pat yra galimybė mokslo daktaro laipsnį įgyti eksternu – savarankiškai parengus daktaro disertaciją arba pateikus publikuotą mokslinę monografiją bei išlaikius doktorantūros egzaminus. Smulkesnę informaciją apie doktorantūros studijų organizavimą, jų trukmę, eigą ir keliamus reikalavimus galima rasti doktorantūros krypties reglamente.

Mokslo doktorantūros reglamentas (studentams priimtiems nuo 2017 metų)

Mokslo doktorantūros reglamentas (studentams priimtiems iki 2017 metų)

 

DISERTACIJŲ TEMATIKŲ IR DOKTORANTŲ VADOVŲ KONKURSAS

VMTI Inovatyvios medicinos centras skelbia 2019 m. Biologijos mokslo krypties (N 010) disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursą. Paraiškas galima teikti nuo balandžio 8 d. iki balandžio 25 d.

SKAITYTI DAUGIAU:
Skelbimas
Disertacijos tematikos pristatymas
Prašymas dalyvauti konkurse
Mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas