Ikiklinikinių tyrimų skyrius

2VP_1780-4c3efdd30f452c809379f7ea72df1243.JPG

VMTI Inovatyvios medicinos centro Ikiklinikinių tyrimų skyriuje vykdomi taikomieji ir fundamentiniai moksliniai tyrimai in vitro ir in vivo biomodeliuose, susiję su biologijos, medicinos, toksikologijos, imunologijos, virusologijos mokslo sritimis, bei farmacijos pramonės plėtra. Naudojant gyvūnų modelį – gyvą organizmą, tyrinėjami normalūs biologiniai procesai, spontaniniai arba įvairių veiksnių sukelti patologiniai procesai, kuriamos naujos diagnostikos ir gydymo technologijos.

Pasiekimai:

 • Per paskutinius 5 metus skyriaus mokslo darbuotojai paskelbė 21 mokslinių straipsnių, iš jų 16 su ISI tarptautinėje spaudoje, dalyvavo ir skaitė pranešimus eilėje konferencijų.
 • Dalyvavimas ES 7 BP projekte: Cistinės fibrozės klinikiniai tyrimai gydant Anti-Pseudomonas aeruginosa  imunoglobulinu IgY” (IMPACTT).
 • Projekto “Intelektas LT” partneriai.
  Projekto Mokslas-Ekonomika-Sanglauda partneriai.
  2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos partneriai.
 • Bendradarbiavimas su Lietuvos farmacijos, biologinių preparatų gamybos įmonėmis vykdant bendrus projektus (Inovaciniai čekiai).

Ikiklinikinių tyrimus skyrius vykdo programos “Molekulinio ir ląstelinio imuniteto tyrimai biologiniuose modeliuose in vitro ir in vivo, kurios tikslas kurti individualizuotos terapijos technologijas atliekant molekulinius ir ląstelinius imuniteto tyrimus biomodeliuose in vitro ir in vivo, temą “Biomodeliai ir jų panaudojimas imuninių procesų tyrimuose”.

Biologijos, medicinos, toksikologijos, imunologijos mokslo raidos, virusologijos bei farmacijos pramonės plėtros tyrimai atliekami in vitro ir in vivo biomodeliuose. Naudojant gyvūnų modelį – gyvą organizmą, tyrinėjami normalūs biologiniai procesai, spontaniniai arba įvairių veiksnių sukelti patologiniai procesai, kuriamos naujos diagnostikos ir gydymo technologijos. Šių mokslo sričių moksliniuose tyrimuose kaip modeliai naudojami laboratoriniai gyvūnai: transgeninės β-actin-luc ir, Rag2 pelės, linijinės pelės BALB/c, DBA/2, CC57W, C57Bl/6J inbrydinių linijų, Wistar klonožiurkės, jūrų kiaulytės, triušiai išauginti mūsų skyriuje. Eksperimentų kokybė su jais priklauso nuo gyvūnų genotipo ir fenotipo, todėl pastoviai atliekami genetiniai, klinikiniai, hematologiniai, imunologiniai, biocheminiai gyvūnų tyrimai. Reciprokinės izotransplantacijos metodu vertinamas inbrydinių gyvūnų genotipas, skaičiuojami inbrydingo koeficientai, vedama linijų geneologija. Fenotipiniam gyvūnų įvertinimui yra nustatoma atsitiktinai pasirinktų vienodo amžiaus gyvūnų ir jų organų masė, skaičiuojami jų santykio koeficientai, atliekami hematologiniai, biocheminiai tyrimai, pastoviai kontoliuojamas gyvūnų sveikatingumas.

Ikiklinikinių tyrimus skyrius eksperimentiniais gyvūnais  aprūpina Lietuvos mokymo ir mokslo įstaigas, tyrimus vykdo ir savo skyriuje.

 • Skyriuje dirba 11 darbuotojų, iš jų 7 mokslo darbuotojai turintys didžiulį patyrimą darbe su laboratoriniais gyvūnais, 6 darbuotojai yra baigę tarptautinius FELASA C kategorijos darbui su gyvūnais kursus ir turi licencijas šiam darbui.
Atnaujinimo data: 2024-01-04, 12:13:19
Naudinga informacija
VYKDOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TEMOS

7 BP

 • “Cistinės fibrozės klinikiniai tyrimai gydant Pseudomonas A. imunoglobulinu IgY” (Immunoglobulin IgY pseudomonas A clinical trial for cystic fibrosis treatment (IMPACTT), (2010-2016)

Užsakomieji darbai

 • “Pelių eksperimentinių fibrozės modelių sukėlimas”. Užsakovas UAB PhotoSana, 2018 m.
 • “Didelio intensyvumo lazerinės spinduliuotės saugumo tyrimas”. Užsakovas UAB PhotoSana, 2018 m.
 • Antireumatinio mišinio koncepcijos patvirtinimas, uždegimą slopinančio ir antioksidantinio poveikio ištyrimas vykdant pirminius mokslinius tyrimus. „Inovaciniai čekiai”, 2018 m.
 • “Natūralios kilmės bioaktyvių medžiagų panaudojimas kuriant aukštos pridėtinės vertės produktus”, užsakovas – UAB Medicata Filia (2014-2015)
 • “Priešvėžinio preparato X citotoksinio/citostatinio poveikio smulkeląstelinio plaučių vėžio ląstelėms tyrimas in vitro”, užsakovas – UAB Aconitum (2013-2014)
 • “Jonizuoto vandens poveikio tyrimas ir jo įvertinimas eksperimente” užsakovas – asociacija AQUA EST VITA (2014)

Vykdoma mokslinio darbo tema
Biomodeliai ir jų panaudojimas imuninių procesų tyrimuose. Temos vadovė: dr. I. Jonauskienė. Temos vykdytojai: dr. R. Rudys, dr. R. Bradūnaitė, T. Normantienė. Temos trukmė: 2018-2020 m.

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS
 1. Kirdaitė, G., Leonavičienė, L., Bradūnaitė, R., Vasiliauskas, A., Rudys, R., Ramanavičienė, A., Mackiewicz, Z. (2019). Antioxidant effects of gold nanoparticles on early stage of collagen-induced arthritis in rats. Research in Veterinary Science, 124, 32–37.
 2. Akramas, L., Leonavičienė, L., Bradūnaitė, R., Vaitkienė, D., Vasiliauskas, V., Dumalakienė, I., Zabulytė, D., Normantienė, T., Jonauskienė, I.(2019). Methylsulfonylmethane alone ori n combination with thiocolchicoside modulate autoimmune disease in rats with adjuvant arthritis. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 70(2): 1561-1572.
 3. D. Karpec, R. Rudys, L. Leonavičienė, Z. Mackiewicz, R. Bradūnaitė, G. Kirdaitė, A. Venalis. The safety and efficacy of light emitting diodes-based ultraviolet A1 phototherapy in bleomycin-induced scleroderma in mice. Advances in Medical Sciences. 2018. 63(1): 152–159.
 4. L. Akramas, L. Leonavičienė, R. Bradūnaitė, A. Vasiliauskas, I. Dumalakienė, D. Zabulytė, T. Normantienė, I. Jonauskienė, D. Vaitkienė. Antiinflammatory effect of herbal preparations on adjuvant arthritis in rats. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences.2017. 41(6): 748-756.
 5. A. Javmen, A. Nemeikaitė-Čėnienė, S. Grigiškis, J. Lysovienė, I. Jonauskienė, A. Šiaurys, M. Mauricas. The effect of Saccharomyces cerevisiae β-glucan on proliferation, phagocytosis and cytokine production of murine macrophages and dendritic cells. Biologia. 2017. 72(5): 561-568.
 6. D. Karpec, R. Rudys, L. Leonavičienė, Z. Mackiewicz, R. Bradūnaitė, G. Kirdaitė, A. Venalis. The impact of high-dose narrowband ultraviolet A1 on dermal thickness, collagen and matrix-metalloproteinases in animal model of scleroderma. Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology. 2017. 173. 448–455.
 7. G. Bižanov. IgY extraction and purification from chicken egg yolk. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society. 2017. 68(3): 265-272.
 8. G. Bižanov, A. Ramanavičienė, T. Normantienė, I. Jonauskienė. Immune responses induced in rabbits after oral adminidtration of bovine serum albumin in combination with diferent adjuvants (herb extracts, aliuminium hydroxide and platinum nanoparticles). World Rabbit Science. 2016. 24: 295-301.
 9. A. Javmen, A. Nemeikaitė-Čėnienė, S. Grigiškis, I. Jonauskienė, M. Rudenkov, D. Kačianauskas, M. Mauricas. S. cerevisiae β-glucan reduced viability of mouse hepatoma cells in vitro. Turkish Journal of Biology. 2015. 39(4): 562-566.
 10. A. Javmen, A. Nemeikaitė-Čėnienė, M. Bratčikov, S. Grigiškis, F. Grigas, I. Jonauskienė, D. Zabulytė, M. Mauricas. β-glucan from Saccharomyces cerevisiae induces IFN-γ production in vivo in BALB/c mice. In Vivo. 2015. 29(3): 359-364.
 11. V. Miliukienė, A. Nemeikaitė-Čėnienė, N. Čėnas. Prooxidant cytotoxicity of polyphenolic compounds in primary mice splenocytes: role of redox potential and lipophilicity. Chemija. 2014. 25(4): 218-223.
 12. R. Rudys G. Kirdaitė, S. Bagdonas, L. Leonavičienė, R. Bradūnaitė, G. Streckytė, R. Rotomskis. Spectroscopic assessment of endogenous porphyrins in rheumatoid arthritis rabbit modelį after the application of ALA and ALA-ME. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology. 2013. 119: 15-21.
 13. S. Uleckienė, J. Didžiapetrienė, I. Jonauskienė, D. Zabulytė, R. Pečiūra. Mice lung adenoma bioassay for studies of possible modifying agent in carcinogenesis. Veterinarija ir Zootechnika. 2013. 64(86): 82-87.
 14. J. Šarlauskas, A. Nemeikaitė-Čėnienė, L. Misevičienė, K. Krikštopaitis, Ž. Anusevičius, N. Čėnas. Redox properties and prooxidant cytotoxicity of a neuroleptic agent 6,7-dinitrodihydroquinoxaline-2,3-dione (DNQX). Acta Biochimica Polonica. 2013. 60(2): 227-231.
 15. Г. Бижанов. Иммуностимулирующая активность экстрактов лекарственных растений (обзор). Новости медико-биологических наук. 2013. 8(3): 73-77.
 16. Г. Бижанов. Индукция секреторного и гуморального иммунитета после интраназальной иммунизации мышей вирусом сендай. Новости медико-биологических наук. 2013. 8(4): 113-116.
SKYRIUJE ATLIEKAMI TYRIMAI
 • Gamtinių ir sintetinių, mikrobinės ir gyvūninės kilmės imunomoduliatorių įtakos organizmo imuniniam atsakui tyrimai;
 • Uždegiminių agresyvių fibroblastų sąveikos tyrimai artrito modeliuose;
 • Suaugusio organizmo kamieninių ląstelių savybių ir migracijos tyrimai;
 • Eksperimentiniai kancerogenezės moduliatorių tyrimai;
 • Fototerapijos ir fotosensibilizuotos terapijos taikymai uždegiminių procesų valdymui. Kuriama neinvazinė uždegiminio sinovinio audinio gydymo metodika, panaudojant pažangiausias fotonikos technologijas;
 • Atliekami naujų medicininių prietaisų tyrimai;
 • Kuriami nauji biomodeliai mokslo tiriamiesiems projektams;
 • Histologiniai ir imunohistocheminiai tyrimai.
PASLAUGOS
 • Bandomųjų pelių BALB/c, DBA/2, CC57W, C57Bl/6J inbrydinių linijų, Wistar populiacijos žiurkių, laboratorinių  triušių tiekimas eksperimentams;
 • Polikloninių ir monokloninių antikūnų ruošimas;
 • Ikiklinikiniai cheminių, biologinių preparatų, medicinos prietaisų tyrimai;
 • Patologijos diagnostikos paslaugos.

Kontaktai
Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių:
vardas.pavarde@imcentras.lt
Jei darbuotojas turi du vardus, sudarant el.pašto adresą pasirenkamas pirmas vardas.

mūsų kontaktai
Ikiklinikinių tyrimų skyrius
Dr. Vytautas Kašėta

Dr. Vytautas Kašėta

Skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Justinas Baleišis

Justinas Baleišis

Veterinarijos gydytojas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas
Eglė Mickevičiūtė

Eglė Mickevičiūtė

Veterinarijos gydytoja, jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Romualdas Rudys

Dr. Romualdas Rudys

Vyresnysis mokslo darbuotojas