Išsilavinimas
1996 – 2000 m. – studijos Vilniaus universitete (VU), Gamtos mokslų fakultete (GMF). Įgyjau ekologinės biologijos studijų programos bakalauro laipsnį.
2000 – 2002 m. – VU GMF genetikos studijų programos magistro laipsnis.
Apginto darbo tema
2006 metais Vilniaus Universitete, Gamtos mokslų fakultete, Botanikos ir genetikos katedroje apgintas biomedicinos mokslų srities biologijos mokslo krypties disertacinis darbas –  „Mikrobranduolių analizės žuvų eritrocituose metodo taikymas ir perspektyvos genotoksiškumo tyrimuose in situ ir in vivo“.
Darbas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
Publikacijos
1. E. Bagdonas, E. Bukelskis, J. Lazutka. Frequency of micronucleated erythrocytes in wild fish from natural freshwater bodies, Ekologija, 1 (2003) 67-71.
2.  J. Baršienė, J. Lazutka, J. Šyvokienė, V. Dedonytė, A. Rybakovas, E. Bagdonas, A. Bjørnstad, O.K. Andersen. Analysis of micronuclei in blue mussels and fish from the Baltic and the North Seas, Environmental Toxicology, 19 (4) (2004) 365-371.
3.E.Bagdonas, K. Žukas. UVC indukuotų DNR pažaidų reparacija Carassius auratus gibelio eritrocituose, Sveikatos mokslai, 2 (2004) 22-24.
4.  E. Bagdonas, M.Z. Vosylienė. The study of toxicity and genotoxicity of copper, zinc and their mixture to rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), Biologija, 1 (2006) 8-13.
5.  E. Bagdonas, J. R. Lazutka. Evaluation of DNA damage by means of the comet assay and micronucleus test in erythrocytes of Prussian carp (Carassius auratus gibelio) infected with ulcerative disease, Biologija, 53 (3) (2007) 1-5.
6.  E. Bagdonas, A. Ungurytė. Searching for chondroprogenitors in articular cartilage, Laboratorinė medicina, 11, 3 (43) (2009) 172-174.
7. E. Bagdonas, J. Raudoniute, I. Bruzauskaite, R. Aldonyte. Novel aspects of pathogenesis and regeneration mechanisms in COPD, Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, (2015) 10:995-1013.
8. I. Bružauskaitė, D. Bironaitė, E. Bagdonas, E. Bernotienė. Scaffolds and cells for tissue regeneration: different scaffold pore sizes – different cell effects, Cytotechnology, 68(3) (2016) 355-369.
9.   A. Unguryte, E. Bernotiene, E. Bagdonas, S. Garberyte, N. Porvaneckas, C. Jorgensen. Human articular chondrocytes with higher aldehyde dehydrogenase activity have stronger expression of COL2A1 and SOX9. Osteoarthritis and Cartilage, 24 (2016), 873-882.
10.  I. Bruzauskaite, D. Bironaite, E. Bagdonas, A. Skeberdis, J. Denkovskij, T. Tamulevicius, V. Uvarovas, E. Bernotiene. Relevance of HCN2-expressing human mesenchymal stem cells for the generation of biological pacemaker, Stem Cell Research & Therapy, (2016), accepted, DOI: 10.1186/s13287-016-0326-z.
11.  N. Gaur, E. Karouzakis, S Glück, E. Bagdonas, A. Jüngel,B.A.  Michel, R.E. Gay, S. Gay , M. Frank-Bertoncelj, M. Neidhart. MicroRNAs interfere with DNA methylation in rheumatoid arthritis synovial fibroblasts, RMD Open, (2016) Oct 14;2(2):e000299.
12.  I. Bruzauskaite, J. Raudoniute, J. Denkovskij, E. Bagdonas, S. Meidute-Abaraviciene, V. Simonyte, D. Bironaite, A. Siaurys, E. Bernotiene,R.  Aldonyte. Native matrix-based human lung alveolar tissue model in vitro: studies of the reparatory actions of mesenchymal stem cells, Cytotechnology, (2017) Feb; 69 (1):1-17. doi: 10.1007/s10616-016-0021-z.
13.  J. Denkovskij, E. Bagdonas, I. Kusleviciute, Z. Mackiewicz, A. Unguryte, N. Porvaneckas, S. Fleury, A. Venalis, C. Jorgensen, E. Bernotiene. Paracrine Potential of the Human Adipose Tissue-Derived Stem Cells to Modulate Balance Between Matrix Metalloproteinases and Their Inhibitors in the Osteoarthritic Cartilage In Vitro, Stem Cells International, (2017); 2017:9542702. doi: 10.1155/2017/9542702.
14.  J. Raudoniute, I. Stasiulaitiene, I. Kulvinskiene, E. Bagdonas, A. Garbaras, E. Krugly, D. Martuzevicius, D. Bironaite, R. Aldonyte. Pro-inflammatory effects of extracted urban fine particulate matter on human bronchial epithelial cells BEAS-2B, Environ Sci Pollut Res Int., (2018) Nov; 25(32):32277-32291. doi: 10.1007/s11356-018-3167-8.
15.  D. Grauzdytė, J. Raudoniūtė, I. Kulvinskienė, E. Bagdonas, I. Stasiulaitienė, D. Martuzevičius, D. Bironaitė, R. Aldonytė, P.R. Venskutonis. Cytoprotective Effects of Mangiferin and Z-Ligustilide in PAH-Exposed Human Airway Epithelium in Vitro, Nutrients, 2019 Jan 22;11(2). pii: E218. doi: 10.3390/nu11020218.
16.  I. Kulvinskiene, J. Raudoniute, E. Bagdonas, D. Ciuzas, K. Poliakovaite, I. Stasiulaitiene, D. Zabulyte, D. Bironaite, P.R. Venskutonis, D. Martuzevicius, R. Aldonyte. Lung alveolar tissue destruction and protein citrullination in diesel exhaust exposed mouse lungs, Basic Clin Pharmacol Toxicol., 2019 Feb 24. doi: 10.1111/bcpt.13213.
17.  I. Uzieliene, E. Bernotiene, G. Rakauskiene, J. Denkovskij, E. Bagdonas, Z. Mackiewicz, N. Porvaneckas, G. Kvederas, A. Mobasheri. The antihypertensive drug nifedipine modulates the metabolism of chondrocytes and human bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Front Endocrinol (Lausanne). 2019 Nov 8;10:756. doi:10.3389/fendo.2019.00756.
18.  E. Bernotiene, E. Bagdonas, G. Kirdaite, P. Bernotas, U. Kalvaityte, I. Uzieliene, C.S. Thudium, H. Hannula, G.S. Lorite, M. Dvir-Ginzberg, A. Guermazi, A. Mobasheri. Emerging Technologies and Platforms for the Immunodetection of Multiple Biochemical Markers in Osteoarthritis Research and Therapy. Front Med (Lausanne). 2020 Oct 21;7:572977. doi: 10.3389/fmed.2020.572977. PMID: 33195320; PMCID: PMC7609858.
19.  E. Bernotiene, E. Bagdonas, G. Kirdaite, P. Bernotas, U. Kalvaityte, I. Uzieliene, C.S. Thudium, H. Hannula, G.S. Lorite, M. Dvir-Ginzberg, A. Guermazi, A. Mobasheri. Emerging Technologies and Platforms for the Immunodetection of Multiple Biochemical Markers in Osteoarthritis Research and Therapy. Front Med (Lausanne). 2020 Oct 21;7:572977. doi: 10.3389/fmed.2020.572977. PMID: PMC7609858.
Projektai
1.      Bendrosios programos projektas – 7WP Health-2009-1.4-3.Activation of endogenous cells as an approach to regenerative medicine. Collaborative Project large scale intergrating project “Adipose derived stromal cells for osteoarthritis treatment” Acronym ADIPOA, No. 241719. 2010-2014 m.
2.      SCIEX fondo stipendija, Post-Doc stažuotė – Šveicarija, Ciūrichas, Ciūricho universitetas, Reumatologijos klinika, 2012 – 2013 m.
3.      VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-052, „Alveolinio plaučių audinio in vitro modelis natūraliame karkase: mezenchiminių kamieninių ląstelių įtaka emfizeminio audinio reparacijai“. 2013-2015 m.
4.      Nr. VP1-3.1.-ŠMM-10-V-02-029 „Biologinio kardio stimuliatoriaus kūrimas, pasitelkiant užsienio mokslo ir studijų institucijas bei tobulinant tyrėjų ir kitų darbuotojų kompetencijas (BIOKARDIOSTIM) “. 2013-2015 m.
5.      Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“antro šaukimo projektas „Oro taršos poveikiai plaučiuose: stebėsenos rodikliai ir reguliavimas fitocheminėmis medžiagomis“, Nr.: SEN-16074. 2016 – 2018 m.
6.      Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos finansuojamas projektas “Naujo tipo suleidžiamo biomimetinio hidrogelio, skirto kremzlės audinio inžinerijai, sukūrimas” Nr.: P-LLT-18-21. 2018-2020 m.
7.      ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ finansuojamas projektas “Mechanotransdukciniai L tipo kalcio kanalai, kaip terapinis taikinys, veikiantis osteoartritinės kremzlės metabolinius procesus”, Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-01-0157. 2018–2021 m.
8.      Protų pritraukimo ir reintegracijos (SMART) programos finansuojamas projektas “Nanobiosensoriaus kūrimas: diagnostinių biožymenų multipleksinė analizė osteoartrito terapijai personalizuoti”, Nr.: 01.2.2-LMT-K-718-02-0022. 2019-2022 m.
9.      ES fondų investicijų veiksmų programa, finansuotas projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0079. „Individualizuoti viršutinių kvėpavimo takų mikrobiomo tyrimai – naujas diagnostinis ir sveikatos priežiūros įrankis (YourAirwayMicrobiome)“. 2020 – 2023 m.
10.  ES fondų investicijų veiksmų programa, finansuotas projektas Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0089, “Ląsteliniai biojutikliai ant nanopluoštinių matricų – integrali nauja platforma citotoksiniams oro taršos tyrimams (AeroCellTox)”. 2020 – 2023 m.
Interesų sritis, bendradarbiavimo kryptys
Žmogaus ląstelių 2D, 3D (karkasai, hidrogeliai, sferoidai) in vitro kultūros, poveikio tyrimai. Chondrocitų, sinoviocitų išskyrimas, kultyvavimas. TL-kPGR, multipleksinės detekcijos sistema Luminex 100/200, ELISA tyrimai, ląstelių gyvybingumo, toksiškumo tyrimai. RNR, DNR išskyrimas iš mažų ląstelių/audinių kiekių.