Išsilavinimas
2004 Bakalauro laipsnis. Biologija. Vilniaus Universitetas, Lietuva.
2006 Magistro laipsnis. Biologija. Vilniaus Universitetas, Lietuva.
2011 Daktaro laipsnis. Biomedicina. VMTI Inovatyvios medicinos centras/Vilniaus universitetas, Lietuva.
Apginto darbo tema ir institucija
BALB/c pelių kaulų čiulpų hemopoetinių kamieninių ląstelių migracijos tyrimai uždegimo metu. VMTI Inovatyvios medicinos centras/Vilniaus universitetas.
Darbas
2020 – present Vilnius University, Senior Researcher
2017 – present State Research Institute Centre for Innovative Medicine, Senior Researcher
2016 – present Vilnius University, Associate Professor
2014  Vilnius University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Forensic Medicine and Lecturer Pharmacology, Lithuania
2012 and 2014 University of Latvia, Visiting Postdoctoral Fellow
2012 – 2014 Institute of Oncology, Vilnius University, Postdoctoral Fellow
2013 – 2017 State Research Institute Centre for Innovative Medicine, Researcher
2010 – 2013 State Research Institute Centre for Innovative Medicine, Junior Researcher
2010 – 2011 Vilnius University, Lecturer
2008 – 2010 Institute of Immunology, Engineer-Microbiologist
2006 – 2010 Institute of Immunology/ Centre for Innovative Medicine,  Ph. D. student
2006 Institute of Botany Senior Technician
2003 – 2004 Institute of Botany Engineer
Projektai
1.      Europos sąjungos fondas. Projektas „Chronoepigenetinių šizofrenijos žymenų paieška“ (09.3.3.-LMT-K-712-17-0008) finansuojamas pagal priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“ 2020–2023.
2.      Europos sąjungos fondas. Projektas ,,Naujos žmogaus pliuripotentinių kamieninių ląstelių reporterių linijos priešuždegiminio ir antioksidacinio egzosomų poveikio įvertinimui‘‘ (01.2.2-LMT-K-718-01-0012) finansuojamas pagal priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, 2017–2021.
3.      Europos sąjungos fondas. Projektas “Egzogeninių mitochondrijų savybių ir jų patekimo į mezenchiminės kamienines ląsteles poveikio tyrimas” (09.3.3.-LMT-K-712-09-0241) finansuojamas pagal priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ 2018.
4.      Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) bendri trišaliai mokslinių tyrimų projektai. “Mezenchiminių kamieninių ir vėžinių kamieninių ląstelių atsakas į nanodalelių poveikį” . No.TAP-LLT-13-016; 2014–2016.
5.      Europos sąjungos fondas.”Kamieninių ir vėžio ląstelių sąsajų tyrimai: tikslinis nanodalelių pristatymas į naviką”. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamas projektas „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.  Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-004. 2012–2014.
6.      Europos sąjungos fondas. Projektas „Nanodalelių įtaka kamieninių ląstelių migracijai žaizdų modelinėje sistemoje” finansuojamas pagal priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ PR2013-13/SMT13R-036. 2013.
7.      MITA projektas, “Gyvųjų ląstelių nanoelektroporatorius BIOnanopore”. Aukštųjų    technologijų    plėtros    2011–2013    m.    programa. 2012–2014.
8.      Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas. „Fundamentiniai kamieninių ląstelių funkcionavimo mechanizmų tyrimai“ (Citoterapija 2). Reg. Nr. C-07023, sutarties Nr. P-23/04. 2006–2009.
9.      Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas.  „Kamieninių ląstelių integracija, jų išgyvenimas ir funkcinis pajėgumas patologiniame židinyje. Ikiklinikiniai tyrimai“  tolesnis tyrimų tęsinys No C-04/2007.  2007.
10.  Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo projektas. „Kamieninių ląstelių integracija, jų išgyvenimas ir funkcinis pajėgumas patologiniame židinyje. Ikiklinikiniai tyrimai“, Citoterapija. No.U-04001. 2004–2006 m.
Interesų sritis, bendradarbiavimo kryptys
Biomedicina, Imunologija, Kamieninės ląstelės, Mitochondrijos, Nanodalelės, Migracija, Imunoterapija.