Išsilavinimas
Vilniaus universitetas
Daktaro mokslo laipsnis, Biomedicinos mokslų sritis biologijos mokslo kryptis Vilnius 2011
Apginto darbo tema
Skirtingų suaugusio žmogaus audinių mezenchiminių kamieninių ląstelių funkcionavimo mechanizmų tyrimai
Darbas
2019 – dabar Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras,Vyresnysis mokslo darbuotojas
2011-2019 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, Mokslo darbuotojas
2006-2011 VU Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institutas, Jaunesnysis mokslo darbuotojas
2004-2006 Biochemijos institutas, Jaunesnysis mokslo darbuotojas
1995-2004 Biochemijos institutas, Vyr. laborantas
Publikacijos
1.      Matijošius,  T., Pivoriūnas, A., Čebatariūnienė, A., Tunaitis, V.,  Staišiūnas, L., Stalnionis, G., Ručinskienė, A. Asadauskas, S.J. (2020). Friction reduction using Nanothin Titanium layers on anodized aluminum as potential bioceramic material. Ceramics International, 46(10): 15581-15593.
2.       Kriaučiūnaitė K., Kaušylė A., Pajarskienė J., Tunaitis V., Lim D., Verkhratsky A., Pivoriūnas A. (2020). Immortalised Hippocampal Astrocytes from 3xTG-AD Mice Fail to Support BBB Integrity In Vitro: Role of Extracellular Vesicles in Glial-Endothelial Communication. Cell Mol Neurobiol, 2020 May 22. doi: 10.1007/s10571-020-00871-w. Online ahead of print.
3.      Čebatariūnienė A, Kriaučiūnaitė K, Prunskaitė J, Tunaitis V, Pivoriūnas A. Extracellular Vesicles Suppress Basal and Lipopolysaccharide-Induced NFκB Activity in Human Periodontal Ligament Stem Cells. Stem Cells Dev. 2019 Aug 1;28(15):1037-1049. doi: 10.1089/scd.2019.0021.
4.      Narbute K, Piļipenko V, Pupure J, Dzirkale Z, Jonavičė U, Tunaitis V, Kriaučiūnaitė K, Jarmalavičiūtė A, Jansone B, Kluša V, Pivoriūnas A. Intranasal Administration of Extracellular Vesicles Derived from Human Teeth Stem Cells Improves Motor Symptoms and Normalizes Tyrosine Hydroxylase Expression in the Substantia Nigra and Striatum of the 6-Hydroxydopamine-Treated Rats. Stem Cells Transl Med. 2019 May;8(5):490-499. doi: 10.1002/sctm.18-0162.
5.      Jonavičė U, Tunaitis V, Kriaučiūnaitė K, Jarmalavičiūtė A, Pivoriūnas A. Extracellular vesicles can act as a potent immunomodulators of human microglial cells. J Tissue Eng Regen Med. 2019 Feb;13(2):309-318. doi: 10.1002/term.2810.
6.      Trumpaitė-Vanagienė R, Čebatariūnienė A, Tunaitis V, Pūrienė A, Pivoriūnas A. Live cell imaging reveals different modes of cytotoxic action of extracts derived from commonly used luting cements. Arch Oral Biol. 2018 Feb;86:108-115. doi: 10.1016/j.archoralbio.2017.11.011.
7.      Čebatariūnienė A, Jarmalavičiūtė A, Tunaitis V, Pūrienė A, Venalis A, Pivoriūnas A. Microcarrier culture enhances osteogenic potential of human periodontal ligament stromal cells. .J Craniomaxillofac Surg. 2017 Jun;45(6):845-854. doi: 10.1016/j.jcms.2017.03.009.
8.      Jarmalavičiūtė A, Tunaitis V, Pivoraitė U, Venalis A, Pivoriūnas A. Exosomes from dental pulp stem cells rescue human dopaminergic neurons from 6-hydroxy-dopamine-induced apoptosis. Cytotherapy. 2015 Jul;17(7):932-9. doi: 10.1016/j.jcyt.2014.07.013.
9.      Pivoraitė U, Jarmalavičiūtė A, Tunaitis V, Ramanauskaitė G, Vaitkuvienė A, Kašėta V, Biziulevičienė G, Venalis A, Pivoriūnas A. Exosomes from Human Dental Pulp Stem Cells Suppress Carrageenan-Induced Acute Inflammation in Mice. Inflammation. 2015 Oct;38(5):1933-41. doi: 10.1007/s10753-015-0173-6.
10.  A. Jarmalavičiūtė, V. Tunaitis, E. Strainienė, R. Aldonytė, A. Ramanavičius, A. Venalis, K.-E. Magnusson, A. Pivoriūnas. A new experimental model for neuronal and glial differentiation using stem cells derived from human exfoliated deciduous teeth. Journal of Molecular Neuroscience. 2013. 51(2): 307-317. doi: 10.1007/s12031-013-0046-0.
11.  Tunaitis V, Borutinskaitė V, Navakauskienė R, Treigytė G, Ungurytė A, Aldonytė R, Magnusson K-E, Pivoriūnas A. Effects of different sera on adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2011 Oct;5(9): 733–46. doi: 10.1002/term.374.
12.   Savickienė J, Treigytė G, Vistartaitė G, Tunaitis V, Magnusson KE, Navakauskienė R. C/EBPα and PU.1 are involved in distinct differentiation responses of acute promyelocytic leukemia HL-60 and NB4 cells via chromatin remodeling. Differentiation. 2011 Jan;81(1):57-67. doi: 10.1016/j.diff.2010.08.003.
13.  Aldonytė R, Tunaitis V, Surovas A, Suriakaitė K, Jarmalavičiutė A, Magnusson K-E, Pivoriunas A. Effects of major human antiprotease alpha-1-antitrypsin on the motility and proliferation of stromal stem cells from human exfoliated deciduous teeth. Regenerative Medicine, 2010 Jul;5(4):633-43. doi: 10.2217/rme.10.18.
14.  Pivoriūnas A, Surovas A, Borutinskaitė V, Matuzevičius D, Treigytė G, Savickienė J, Tunaitis V, Aldonytė R, Jarmalavičiūtė A, Suriakaitė K, Liutkevičius E, Venalis A, Navakauskas D, Navakauskienė R, Magnusson K-E. Proteomic analysis of stromal cells derived from the dental pulp of human exfoliated deciduous teeth. Stem Cells and Development, 2010 Jul;19(7):1081-93. doi: 10.1089/scd.2009.0315.
15.  Tunaitis V, Sadzevičienė I, Suriakaitė K, Surovas A, Aldonytė R, Magnusson K-E, Pivoriūnas A.; 2008; Expression and subcellular localization of histone deacetylases in mesenchymal stem-like cells from exfoliated deciduous teeth. Biologija; 54 (4); 306–311.
16.   Pivoriūnas A, Savickienė J, Treigytė˙G, Tunaitis V, Navakauskienė R, Magnusson K-E. 2007.  PI 3-K signaling pathway suppresses PMA-induced expression of p21WAF1/Cip1 in human leukemia cells. Molecular and Cellular Biochemistry. 2007 Aug;302(1-2):9-18. doi:10.1007/s11010-007-9419-4.
Projektai
1.      Prof. A.Verkhratsky. “Alzheimerio ligą lydinčių hematoencefalinio barjero pažeidimų modeliavimas in vitro” Mokslininkų inicijuoti projektai (Aukšto lygio MTEP). 2017-2021 metai. Bendra skirtų lėšų suma 599459,33 eur.
2.      Dr. A. Pivoriūnas. “Naujos žmogaus pliuripotentinių kamieninių ląstelių reporterių linijos priešuždegiminio ir antioksidacinio egzosomų poveikio įvertinimui” Valstybės užsakomieji tyrimai – Aukšto lygio MTEP (SMART). 2017-2021 metai. Bendra skirtų lėšų suma 642622,97 eur.
3.      Dr. A. Pivoriūnas. „Žmogaus kamieninių ląstelių egzosomų panaudojimas kuriant naujus lėtinių neurodegeneracinių ligų terapijos metodus” Nacionaline mokslo programa „Sveikas senėjimas“. Projekto trukmė 2015-2018 metai. Bendra skirtų lėšų suma 200000 eur.
4.      Dr. A. Pivoriūnas. „Nervinės diferenciacijos modelio sukūrimas, panaudojant žmogaus dantų pulpos kamienines ląsteles“  Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas. Projekto trukmė 2011-2012. Bendra skirtų lėšų suma 178900 Lt
5.      Prof A.Venalis “Fundamentiniai ir taikomieji žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių sekretomo tyrimai”. Visuotinės dotacijos priemonė. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Projekto trukmė 2013-2015 metai. Bendra skirtų lėšų suma 996674,22Lt.
6.      Prof. M.Burnier „Possible Interaction of Endogenous Sodium Pump Inhibitors and Genetic Factors in the Development of Salt-sensitive Hypertension“ SCOPES programa (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) Projekto trukmė 2009-2013 metai. Bendra skirtų lėšų suma 195000 Lt
7.      Prof. habil. dr. J. Dadonienė  „Suaugusio žmogaus mezenchiminių kamieninių làstelių paruošimo terapiniams tikslams technologijos“. Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Aukštųjų technologijų plėtros 2007-2013 metų programa. Biotechnologijos kryptis. 2007-2009. vertė 975000 Lt
8.      Prof. habil. dr. A. Laucevičius  „Fundamentiniai kamieninių ląstelių funkcionavimo mechanizmų tyrimai“ Valstybinis mokslo ir studijų fondas. Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių projektai. Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui. 2007-2009. Vertė 936503 Lt
9.      Dr. E. Bernotienė Nacionalinis kamieninių ląstelių centras.. Europos Sąjungos struktūrinių fondų  BPD 1 prioriteto 5 priemonė. 2005-2008 vertė  3 872 990,00 Lt.
10.  Prof., habil. dr. Algirdas Venalis „Mokslinės visuomenės žinių plėtojimas kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių tyrimų srityje“ Europos Sąjungos struktūrinių fondų  BPD 2 prioriteto 2.5 priemonė „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“. 2005-2008  vertė 1 128 630,00  Lt.
Interesų sritis, bendradarbiavimo kryptys
Kamieninių ląstelių biologija, žmogaus kamieninių ląstelių terapinis pritaikymas, genų veiklos reguliacija, uždegimas, audinių inžinerija, ekstraląstelinės vezikulės, neurodegeneraciniai susirgimai