Išsilavinimas
2006    VU Imunologijos institutas, Daktaro laipsnis
1999    VU Gamtos mokslų fakultetas, Magistro laipsnis, Mikrobiologija
1997    VU Gamtos mokslų fakultetas, Bakalauro laipsnis, Biologija
Apginto darbo tema
2006 m. VU Imunologijos institute apginta biomedicinos mokslų srities biologijos mokslo krypties daktaro disertacija „1,4-dihidropiridinų vaidmuo užegiminio atsako reguliavime“.
Darbas
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Publikacijos
1. Kriaučiūnaitė K, Kaušylė A, Pajarskienė J, Tunaitis V, Lim D, Verkhratsky A, Pivoriūnas A. Immortalised Hippocampal Astrocytes from 3xTG-AD Mice Fail to Support BBB Integrity In Vitro: Role of Extracellular Vesicles in Glial-Endothelial Communication, Cell Mol Neurobiol, 2020 May 22. doi: 10.1007/s10571-020-00871-w.
2. Vytautas Kašėta, Aida Kaušylė, Justina Kavaliauskaitė, Monika Petreikytė, Arūnas Stirkė, Genė Biziulevičienė. Detection of intracellular biomarkers in viable cells using millisecond pulsed electric fields, Exp Cell Res, 2020, 389 (1), 111877.
3. Ramanauskaite G, Vaitkuviene A, Kaseta V, Vitlipaite A, Liubaviciute A, Biziuleviciene G. Bone marrow-derived lineage-negative cells accelerate skin regeneration in vivo. Turk J Biol, 2018, 42, 205-212.
4. Liubaviciute A, Kaseta V, Vaitkuviene A, Mackiewicz Z, Biziuleviciene G. Regenerative potential of partially differentiated mesenchymal stromal cells in a mouse model of a full-thickness skin wound. EXCLI Journal, 2018;17, 871-888.
5. Kašėta V, Vaitkuvienė A, Liubavičiūtė A, Maciulevičienė R, Stirkė A, Biziulevičienė G. Quantitative evaluation of the transplanted lin− hematopoietic cell migration kinetics. Transplant Immunology, 2016, 34, 54-59.
6. Vaitkuviene A, Ratautaite V, Ramanaviciene A, Sanen K, Paesen R, Ameloot M, Petrakova V, McDonald M, Vahidpour F, Kaseta V, Ramanauskaitė G, Biziuleviciene G, Nesladek M, Ramanavicius A. Impact of diamond nanoparticles on neural cells. Molecular and Cellular Probes, 2015, 29, 25-30.
7. Vaitkuviene A, McDonald M, Vahidpour F, Noben JP, Sanen K, Ameloot M, RatautaiteV, Kaseta V, Biziuleviciene G, Ramanaviciene A, Nesladek M, Ramanavicius A. Impact of differently modified nanocrystalline diamond on the growth of neuroblastoma cells, New Biotechnology, 2015, 32, 7-12.
8. Pivoraitė U, Jarmalavičiūtė A, Tunaitis V, Ramanauskaitė G, Vaitkuvienė A, Kašėta V, Biziulevičienė G, Venalis A, and Pivoriūnas A. Exosomes from human dental pulp stem cells suppress carragenaan-induced acute inflammation in mice. Inflammation, 2015, 38 (5): 1933-1941.
9. Ramanauskaitė G, Žalalytė D, Kašėta V, Vaitkuvienė A, Kalėdienė L, Biziulevičienė G. Skin extracellular matrix components accelerate the regenerative potential of Lin– cells. Central European Journal of Biology, 2014, 9 (4): 367-373.
10. Vaitkuviene A, Ratautaite V, Mikoliunaite L, Kaseta V, Ramanauskaite G, Biziuleviciene G, Ramanaviciene A, Ramanavicius A. Some biocompatibility aspects of conducting polymer polypyrrole evaluated with bone marrow-derived stem cells. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2014, 442, 152–156.
11. Vaitkuvienė A, Kašėta V, Voronovič J, Ramanauskaitė G, Biziulevičienė G, Ramanavičienė A, Ramanavičius A. Evaluation of cytotoxicity of polypyrrole nanoparticles synthesized by oxidative polymerization. Journal of Hazardous Materials, 2013, 250-251: 167-174.
12. Ramanauskaitė G, Kašėta V, Vaitkuvienė A, Biziulevičienė G. Skin regeneration with bone marrow-derived cell populations. International Immunopharmacology, 2010, 10, 1548–1551.
13. Biziulevičienė G, Kašėta V, Ramanauskaitė G, Vaitkuvienė A. Investigation of unmatured hematopoietic cell migration in a mouse model. Central European Journal of Biology, 2010, 5 (5): 585-589.
14. Vaitkuvienė A, Kašėta V, Ramanauskaitė G, Biziulevičienė G. Cytotoxicity of the pharmaceutical and cosmetic gel-forming polymers, preservatives and glycerol on primary murine cell cultures. Acta Medica Lituanica, 2009, 16 (3-4): 92-97.
15. Kašėta V, Biziulevičienė G, Ramanauskaitė G, Vaitkuvienė A, Biziulevičius GA. Magnetic cell sorting isolation of therapeutically effective BALB/c mouse bone marrow hematopoietic stem cell population, Biologija, 2008, 54 (4): 269–273.
16. Biziulevičius GA, Vaitkuvienė A. Taking advantage of the experience in ethnomedicinal use of mushrooms: Anti-inflammatory and related pharmacological activities of fly agaric (Amanita muscaria) ethanolic extract deserve a modern evaluation. Medical Hypotheses, 2007, 69, 946-947.
17. Vaitkuvienė A, Liutkevičius E, Biziulevičienė G, Ulinskaitė A, Darinskas A, Meškys R. Influence of 1,4-dihydropyridine derivatives on rat paw edema, biosynthesis of glucocorticoid hormone and its binding activity to glucocorticoid receptor. Biologija, 2006, 3, 96-101.
18. Vaitkuvienė A, Ulinskaitė A, Meškys R, Duburs G, Kluša V, Liutkevičius E. Study of the interaction of 1,4-dihydropyridine derivatives with glucocorticoid hormone receptors from rat liver. Pharmacological Reports, 2006, 58, 551-558.
19. Vaitkuvienė A, Biziulevičienė G, Ulinskaitė A, Liutkevičius E. Protective effect of a 1,4-dihydropyridine derivative in a model of mouse paw edema. Biologija, 2004, 2, 102-104.
20. Ulinskaitė A, Mikalauskienė G, Vaitkuvienė A, Liutkevičius E. Studies of transcortin and of conformational changes in cytoplasmic glucocorticoid receptors in the lymphocytes of healthy and BLV-infected cows. Biologija, 2000, 2, 232-234.
Projektai
1. Pagal veiklą ,,Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus” (Nr. 09.3.3-LMT-712 Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą) finansuojamas projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0082 „Alzheimerio ligą lydinčių hematoencefalinio barjero pažeidimų modeliavimas in vitro“; 2017-2021.
2. Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Nr. 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą finansuotas projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0234 „Skirtingos kilmės mitochondrijų įtaka mezenchiminių kamieninių ląstelių metaboliniam aktyvumui“; 2018.
3. Pagal dotacijos sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-016 „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektas „Fundamentiniai ir taikomieji žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių sekretomo tyrimai“; 2014 – 2015.
4. ES struktūrinių fondų finansuotas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projekto „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ projektas “Kamieninių ląstelių integravimas į sintetines polimerines matricas“. Sutarties Nr. 68/MTDS-130000-2025; 2010-2012.
5. „Fundamentiniai kamieninių ląstelių funkcionavimo mechanizmų tyrimai“ (Citoterapija 2). Reg. Nr. C-07023, sutarties Nr. P-23/04; 2006 -2009.
6. LVMS fondo inicijuotos programos „Kamieninių ląstelių integracija, jų išgyvenimas ir funkcinis pajėgumas patologiniame židinyje. Ikiklinikiniai tyrimai“ tęsinys. Reg. Nr. C-04/2007; 2007.
7. LVMS fondo (kartu su ūkio subjektu, Nr.07/03) finansuotas projektas „Gelius formuojančių polimerų ir ląstelių sąveikos tyrimai in vitro“. Reg. Nr. G-41/07; 2007.
8. LVMS fondo inicijuota programa „Kamieninių ląstelių integracija, jų išgyvenimas ir funkcinis pajėgumas patologiniame židinyje. Ikiklinikiniai tyrimai“. Reg. Nr. U-04001; 2004 -2006.
Interesų sritis, bendradarbiavimo kryptys
Kamieninės ląstelės, biologiškai suderinamos, biologiškai aktyvios medžiagos