Biofarmacijos procesų tyrimų laboratorija

Biofarmacijos procesų tyrimų laboratorijoje vykdomi rekombinantinių baltymų tyrimai,  rekombinantinių baltymų biosintezės proceso vystymas bei technologijų kūrimas. Šioje laboratorijoje taip pat vykdomi kamieninių ląstelių gausinimo technologijų tyrimai bei pažangios terapijos technologijų kūrimas.

Iš aukščiau išvardintų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros sričių gali būti teikiamos užsakomųjų tyrimų paslaugos, užsakomasis biosintezės proceso vystymas ar visos  technologijos kūrimas, kamieninių ląstelių gausinimo procesų ir technologijų vystymas, galimos įvairios individualiai suplanuotos paslaugos.

Laboratorijoje vykdomi dviejų pagrindinių krypčių darbai:

 • Rekombinantinių baltymų biosintezės procesų vystymas ir technologijų kūrimas;
 • Kamieninių ląstelių gausinimo tyrimai ir pažangios terapijos technologijų kūrimas.

Rekombinantinių baltymų biosintezės procesų vystymas ir technologijų kūrimas:

 • Genų inžinerijos darbai, susiję su rekombinantinių baltymų raiškos sistemų kūrimu (klonavimas, klonų atranka, iš vienos ląstelės kilusių kolonijų atranka tolesniems darbams, ląstelių linijos stabilumo studijos, darbinių ląstelių bankų gaminimas);
 • Mikrobinės biosintezės procesų tyrimai bei mikrobinės biosintezės technologijų kūrimas (E.coli ląstelių linijos);
 • Žinduolinės biosintezės procesų tyrimai bei žinduolinės biosintezės technologijų kūrimas (CHO ląstelių linijos);
 • Baltymų gryninimo procesų tyrimai, galutinių produktų saugojimo procesų ir farmacinės formos vystymas (tikslinio baltymo išgavimas iš kultūrinio skysčio arba intarpinių kūnelių, refoldavimas iki natyvios baltymo struktūros, gryninimas įvairias metodais, baltyminio tirpalo koncentravimo ir dializės procesai, galutinio išgryninto produkto formulavimas iki farmacinės formos).

Pagrindinė įranga, naudojama rekombinantinių baltymų biosintezės procesų vystymui ir technologijų kūrimui:

 • Eppendorf gradientiniai PGR aparatai;
 • Horizontalios elektroforezės sistemos;
 • Ląstelių vaizdinimo sistema (Clone select imager);
 • Inkubatoriai ir purtyklės ląstelių kultivavimui;
 • Stikliniai Applikon bioreaktoriai (3 L, 7 L ir 15 L nominalaus tūrio);
 • Pamaitinimo profilių formavimo sistema (Feeding Box B);
 • Programuojami Masterflex peristaltiniai siurbliai;
 • Mettler Toledo svarstyklės;
 • Purtyklės pasėlio ruošimui;
 • 24 mikrobioreaktorių sistema (Pall);
 • CO2 purtyklės pasėlio ruošimui;
 • Bioprofile metabolite analizatorius.

Kamieninių ląstelių gausinimo tyrimai ir pažangios terapijos technologijų kūrimas:

 • Kamieninių ląstelių išskyrimas ir identifikavimas (ląstelės išskiriamos iš riebalinio audinio, danties pulpos, placentos, amniono membranos, virkštelės kraujo ir audinio, endometriumo, taip pat nuolat ieškoma alternatyvių šaltinių.  Išskirtos kamieninės ląstelės identifikuojamos pagal paviršiaus žymenis ir gebėjimą diferencijuotis skirtingomis kryptimis in vitro. Mažo tūrio laboratorinėje skalėje atliekami identifikuotų ląstelių kultivavimo sąlygų beseruminėse terpėse optimizavimo tyrimai);
 • Kamieninių ląstelių augimo skalės didinimas (atliekamas įvairaus tipo  bioreaktorių sistemose. Klasikinėms monosluoksnio kultūroms naudojamos daugybinio dugno indų sistemos (augimo paviršiaus plotas iki 2,5 m2) ir pluoštiniai bioreaktoriai (augimo paviršiaus plotas iki 2,1 m2). Kamieninių ląstelių kultivavimui suspensijoje mikronešiklių paviršiuje naudojami švytuokliniai indai (nominalus tūris iki 1,5 L), įprasto tipo stikliniai Applikon bioreaktoriai (nominalus tūris nuo 3 L iki 15 L), banguojantys maišai (nominalus tūris iki 10 L) ir bioreaktoriai su akustine perfuzija (nominalus tūris nuo 3 L iki 15 L). Bioreaktorių kultūrose nuolat vertinamas kamieninių ląstelių fenotipo išlaikymas bei diferenciacijos potencialas, atliekama metabolitų analizė);  
 • Kamieninių ląstelių tyrimai audinių bioinžinerijai (efektyviai pagausinus kamienines ląsteles, laboratorijoje atliekami tyrimai siekiant pritaikyti jas audinių inžinerijai, pvz. 3D biospausdinimo technologijai, auginimui skirtingų terpių sluoksniuose, auginimui ant plokščių paviršių, tūrinių karkasų ir kt.. Pasirenkant kamienines ląsteles, atliekami palyginamieji skirtingų šaltinių ląstelių proliferacijos ir diferenciacijos in vitro tyrimai, vertinamos optimalios jų koncentracijos ir sąveikos su audinių inžinerijai tinkamomis medžiagomis. Atrinktų šaltinių kamieninės ląstelės naudojamos optimizuojant techninius audinių inžinerijos proceso parametrus, kurie užtikrintų ląstelių išgyvenamumą biokonstrukte. Suformuoti audiniai kultivuojami ex vivo imituojant įvairias 3D sąlygas perfuziniuose bioreaktoriuose, atliekami biokonstruktų kokybiniai tyrimai, vertinamas audinių brendimo efektyvumas).

Pagrindinė įranga, naudojama kamieninių ląstelių gausinimo tyrimui ir pažangios terapijos technologijų kūrimui:

 • II saugumo klasės vertikalaus oro srauto laminaras darbui su ląstelėmis aseptinėmis sąlygomis;
 • CO2 inkubatoriai ir CO2 inkubatoriai-purtyklės skirtingų tipų kamieninių ląstelių kultivavimui;
 • Automatinė ląstelių koncentracijos ir gyvybingumo vertinimo sistema;
 • Automatiniai analizatoriai ištirpusių dujų ir metabolitų profilio nustatymui ląstelių kultūrų skystyje;
 • Skirtingų tipų bioreaktorių sistemos – Quantum Cell Expansion System pluoštinis bioreaktorius, įprasto tipo stiklinis Applikon bioreaktorius, AppliFlex platforma banguojantiems maišams;
 • Skysto azoto diuarai ilgalaikiam kamieninių ląstelių saugojimui;
 • Kita smulki laboratorinė įranga tirpalų gamybai bei pagrindinių fizikocheminių parametrų įvertinimui.

Paslaugų užsakymas

Jei Jus domina mūsų sąraše pateikiamos paslaugos, galite pasirinkti jas iš mūsų pateikiamo sąrašo ir iš karto pateikti mus užklausą dėl šių paslaugų užsakymo.

Jei mūsų pateikiame sąraše dominančių paslaugų nerandate, tačiau mūsų vykdomos mokslinių tyrimų kryptys yra iš Jus dominančios srities – atsiųskite mums užklausą nurodydami kokie tyrimai dominatų.

Jei esate mokslininkas ar doktorantas ir ieškote tinkamos bazės savo tyrimams, arba ieškote potencialaus partnerio savo projektui – taip pat būtinai atsiųskite mums užklausą.

Palikite žinutę