MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTIS

Valstybinio mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras tyrimus vykdo keturiose pagrindinėse LR Vyriausybės patvirtintose mokslinės veiklos kryptyse:

1. Regeneracinių organizmo galimybių ir mechanizmų tyrimai ir jais pagrįstų gydymo technologijų kūrimas.

2. Imunodiagnostikos ir individualizuotos imunoterapijos technologijų kūrimas.

3. Naujų terapinės paskirties molekulių kūrimas ir biofarmacijos tyrimai.

4. Inovatyvių diagnostikos, gydymo, sveikatos stebėsenos ir ligų prevencijos technologijų tyrimai ir kūrimas.

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro  2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-273  “Dėl ilgalaikių institucinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros 2017-2021 metų programų patvirtinimo” patvirtintos Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro ilgalaikės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos:

I programa. Naujos kamieninių ląstelių ir rekombinantinių molekulių technologijos audinių inžinerijai ir regeneracinei medicinai

Programa skirta suaugusių organizmų kamieninių ląstelių šaltinių paieškai, kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių kultūrų tyrimams, šių ląstelių morfologijos, funkcijų, vidinių signalizacijos mechanizmų, fenotipų įvairovės, “kamieniškumo” indukcijos studijoms. Programa taip pat apima kamieninių ląstelių funkcinių galimybių ir terapinio taikymo potencialo įvertinimą, pasitelkiant audinių inžineriją, natūralių ir sintetinių karkasų panaudojimą, eksperimentinius laboratorinių gyvūnų modelius.

Kita programos vykdymo kryptis susijusi su rekombinantinių terapinės paskirties baltymų technologijų, apimančių  baltymų ekspresijos sistemas, biosintezės ir gryninimo procesus, fiziko-cheminius ir molekulinius analizės metodus šių baltymų apibūdinimui, jų funkcionalumo tyrimui in vitro ir kokybės kontrolei, kūrimu.

II programa. Molekulinio ir ląstelinio imuniteto tyrimai biologiniuose modeliuose in vitro ir in vivo

Programa apima molekulinius ir ląstelinius imuniteto tyrimus biomodeliuose in vitro ir in vivo, laboratorinių gyvūnų ir alternatyvių tyrimo metodų taikymą žmogaus ligų modeliavimui, naujų biologiškai aktyvių medžiagų bei ląstelių biologinio poveikio tyrimus, antikūnų kūrimą ir taikymą bioanalitinių test-metodų kūrimui ir tobulinimui. Pagrindinės tyrimų kryptys: autoimuninių, alerginių, onkologinių ligų ląstelinių ir molekulinių imuniteto mechanizmų tyrimai; biologiškai aktyvių medžiagų, imunomoduliatorių tyrimai ląstelių kultūrose ir biomodeliuose in vivo; nanotechnologinių metodų taikymas biomedicininiuose tyrimuose.

III programa.  Sveikatinimo, inovatyvių diagnostikos ir gydymo metodų taikymo ir ligų prevencijos tyrimai

Pagrindinis programos tikslas, tai įrodymais pagrįstas diagnostikos ir gydymo metodų bei gamtinių kurortinių veiksnių taikymo sergant kaulų raumenų sistemos ligomis įvertinimas, apibendrinant sergančiųjų kaulų raumenų sistemos ligomis stebėsenos duomenis sukurtose, susistemintose ir valdomose klinikinių duomenų bazėse.