Projektas „Alveolinio plaučių audinio in vitro modelis natūraliame karkase: mezenchiminių kamieninių ląstelių įtaka emfizeminio audinio reparacijai“

2013-08-08

Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“. Plačiau…


Projektas „Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras stiprinimas“

2013-07-30

Gautas finansavimas projektui „Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centras stiprinimas“. Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas” įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonės „MTTP tematinių tinklų asociacijų veiklos stiprinimas“. 2012 m. liepos 24 d. buvo pasirašyta projekto „Valstybinio mokslinių tyrimo instituto Inovatyvios medicinos centras stiprinimas“ finansavimo ir administravimo sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Valstybinio mokslinių tyrimo instituto Inovatyvios medicinos centro atstovų. Projekto sutarties Nr.VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-001.Projektui skirtas 1 424 093,00 Lt finansavimas.


Projektas „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas“ (BIOMEDOKT)

2013-06-30

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras kartu su 10 kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dalyvauja įgyvendinant Vytauto Didžiojo universiteto koordinuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas (BIOMEDOKT), projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002.


Projektas „Fundamentiniai ir taikomieji žmogaus mezenchiminių kamieninių ląstelių sekretomo tyrimai“

2013-06-07

Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.


Projektas „Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“

2011-01-02

Santariškių medicinos įstaigų asociacija kartu su Vilniaus universiteto Onkologijos institutu, viešąja įstaiga Valstybinis patologijos centras, valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Inovatyvios medicinos centras įgyvendina projektą „Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“.